رئیس مشترک جوامع دمکراتیک کورد مقیم فرانسه: فرانسه به تفکرات داعش خدمت کرد

مراد جیلان رئیس مشترک جوامع دمکراتیک کورد مقیم فرانسه (ج.د.ک فرانسه) اعلام نمود، فرانسه در مقابل فعالیت مردم که چادر زده بودند، نتوانست خود را کنترل کرده و با این حمله‌ی خود به دولت اشغالگر ترکیه و تفکر داعش خدمت کرد.

مراد جیلان رئیس مشترک جمعیت دمکراتیک کورد مقیم فرانسه حمله ی پلیس  این کشور به فعالان کورد در استراسبورگ را محکوم نمود.

جیلان اظهار کرد، ما این حمله‌ی وحشیانه‌ی دولت فرانسه به فعالان دمکراتیک خلق کورد در استراسبورگ را محکوم می‌کنیم. خلق کورد ۲۲ سال است که می‌خواهد توجه‌ها را به حصر علیه رهبر خلق کورد جلب کند. به دلیل آنکه شورای اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان منع شکنجه سی‌پی‌تی در اینجا قرار دارند، به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز برای شکستن این حصر مدت ۲۲ سال است در مقابل ساختمان‌های این سازمان‌ها فعالیت انجام می‌دهد و به طور مداوم نیز به آنها وعده‌هایی داده می‌شود.

از امروز به بعد حصر علیه رهبر آپو با نظارت شورای اروپا و کمیته‌ی منع شکنجه‌ی شورای اروپا سی‌پی‌تی ادامه پیدا می‌کند. یعنی این بدان معناست که می‌خواهند با حفظ ترکیه، این کشور را به عنوان پاسبان و نگهبان موظف کنند تا به سیاست‌هایش ادامه دهد.

امروز نتوانستند خود را در مقابل فعالیت دمکراتیک خلق کورد کنترل کنند. در حقیقت حمله‌ی امروز خدمت به دولت اشغالگر ترکیه، دولت‌های اشغالگر و تفکرات داعش است.

همچنین امروز فرانسه مانند داعش که به خلق کورد حمله می‌کند، به شیوه‌ای وحشیانه رفتار کرده و به نمایندگان یک جنبش حمله نمود که در مقابل تهدیدهایی مشابه داعش مبارزه می‌کنند.

ما به مقاومت خلقمان در اینجا سلام و درود فرستاده و می‌گوییم، بدون شک دولت فاشیستی ترکیه و همکارانش را شکست خواهیم داد. قطعاً مقاومت آزادی و دمکراسی خلق پیروز خواهد شد."