سازمان‌های نروژ پشتیبانی خود را از کارزار «آزادی برای اوجالان» اعلام کردند

سازمان‌های "همبستگی با کوردستان"، "تغییر دهنده"، "جوانان سرخ نروژ" و چندین سازمان دیگر حمایت خود را از کمپین آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعلام کردند.

در کشور نروژ نیز کمپین آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که توسط گروه مبارزات کوردها در آفریقای جنوبی و شورای اجرایی سندیکاهای آفریقای جنوبی آغاز شده است، برگزار شد.

در چهارچوب کمپین "زمان آزادی فرا رسیده است: صلح و برابری، آزادی برای اوجالان"،  از رئیس کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش نیز خواسته شد که موضع‌گیری کنند.

سازمانهای حزب سرخ، سازمان جوانان سرخ، تغییر دهنده و همبستگی با کوردستان، خاطرنشان نمودند که آنها از این کمپین حمایت کرده و برای آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل نامه‌ای خواهند فرستاد.

سازمان جوانان سرخ در بیانیه‌ی خود اعلام کردند، تنها راه برای تضمین صلح آزادی اوجالان است. آنها خاطرنشان نمودند که رهبر عبدالله اوجالان انقلابی، نویسنده و سیاستمدار کورد است که در میان میلیون‌ها کورد به عنوان رهبر پذیرفته شده است.

همچنین در این بیانیه از سایر سازمان‌ها و سیاستمداران نروژی خواسته شده است که به این کمپین بپیوندند.

همچنین سازمان‌ها از اعضای خود درخواست نمودند که درخواست نامه را امضا کرده و با هر کسی که می‌شناسند و یا ارتباط دارند، در مورد این مسئله صحبت کرده و به بخشی از حمایت از کمپین خلق کورد تبدیل شوند.