تحصن چهار روزه در مقابل مقر شورای اروپا در استراسبورگ فرانسە

کوردها و دوستانشان با خواست آزادی رهبر عبداله اوجالان اقدام به تحصن چند روزه در مقابل مقر شورای اروپا در استراسبورگ فرانسه کردند.

کوردها و دوستانشان با خواست آزادی رهبر عبداله اوجالان اقدام به تحصن چند روزه در مقابل مقر شورای اروپا در استراسبورگ فرانسه کردند.
گروهی یکصد نفره که از سوئیس به فرانسه رفته اند مسئولیت روز نخست تحصن در مقابل ساختمان شورای اروپا را که ترکیه عضوی از آن است بر عهده گرفتند. شورای اروپا در قبال شکنجه‌گری دولت ترکیه و قطع ملاقات‌های رهبر اوجالان در ٢٤ سال دوران اسارت سکوت کرده است.

معترضان با تحویل نامه‌ای به شورای اروپا خواستند که ترکیه را برای آزادی رهبر خلق کورد تحت فشار قرار دهد و سایر فعالین سیاسی حزب دمکراتیک خلق‌ها و زندانیان بیمار را آزاد کند. فاتوش گوکسونگور، ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک اروپ طی سخنانی در جمع تحصن‌کنندگان در استراسبورگ از سازمان منع شکنجه اروپا که مقر آن نیز در این شهر فرانسه است خواست به سکوتش درباره شکنجه‌گاه امرالی در ترکیه پایان دهد.
خطیب دجله از سیاستمداران کورد نیز در سخنرانی خود به ترور‌های برون مرزی ترکیه و قتل مخالفین در اقلیم فدرال جنوب کوردستان پرداخت و ترور ناگهان آکارسل یک پژوهشگر حوزه زنان در سلیمانیه را محکوم کرد.