طرح «آزادی برای اوجالان» در گردهمایی ۱۴۰ سازمان ضد نژادپرستی در اتریش

در شهر لینز اتریش ۱۴۰ سازمان مدنی مختلف علیه نژادپرستی، در رابطه با تهدیدهای راست‌های تندرو گردهم آمدند. شرکت کنندگان خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد شدند.

این گردهمایی از سوی شبکه‌ی ضد فاشیستی اتریش برگزار شد و حدود ۱۴۰ سازمان که جنبش انقلابی اتحاد خلق‌ها (HBDH) نیز میان آنها بود، در این تجمع شرکت کردند.

از طرف ه.ب.د.ه در این تجمع سخنرانی شده و به ویژه در مورد فشارهای دولت ترکیه صحبت شد.

در این گردهمایی در مورد توطئه‌ی ۹ اکتبر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و استفاده از گازهای سمی و شیمیایی توسط دولت ترکیه علیه گریلاهای آزادی کوردستان صحبت شد.