توافق بر سر شنگال در بیلفیلد آلمان محکوم شد

کوردستانیان در شهر بیلفیلد آلمان برای محکوم کردن توافق ۹ نوامبر ۲۰۲۰ میان هولیر و بغداد بر سر شنگال به خیابان آمدند.

به درخواست انجمن خلق مناطق اسنبروک و منستیر در بیلفیلد آلمان در مقابل ایستگاه مرکزی ترن بیلفیلد تجمع کردند.

در این تجمع به فعالیت اعتصاب غذا علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و زندانی نمودن لیلا گوون اشاره شد.

طاهر کوچ رئیس مشترک KON-MED در این تجمع اعلام کرد، تا آخرین نفس از اتحاد ملی و جنبش آزادی کورد صیانت خواهند کرد.

کوچ همچنین اعلام کرد، هرگز توافق میان حکومت پ.د.ک و عراق را نخواهند پذیرفت.

در این تجمع همچنین علیه اشغالگری سخنرانی شد و بیانیه‌هایی پخش شد. تجمع با سر دادن شعار "زنده باد مقاومت شنگال" پایان یافت.