زندگی مسافرکش‌های کورد در تهران

سیاست‌های ضدبشری رژیم استعمارگر ایران علیه کوردها ده‌ها هزار نفر از جوانان کورد را آواره و سرگردان کلانشهرهای ایران کرده است. سه مسافرکش کورد در تهران از وضعیت زندگی خود سخن گفتند

هزاران نفر از جوانان کورد برای پیداکردن حداقل مایحتاج زندگی جلای وطن کرده‌اند. آنان قربانی سیاست نظامی هستند که کوردستان را غارت می‌کند و ساکنان آن را بیکار و گرسنه نگه می‌دارد. نظامی که از آبادانی کوردستان جلوگیری می‌کند و در چهار دهه استیلای خود بجز تریاک، خودفروشی، مزدوریگری، بسیج، فحشا، گرانی، تاراج منابع طبیعی، بحران هویت، مسائل عدیده اجتماعی و بیکاری دستاورد جداگانه‌ای برای ساکنان روژهلات کوردستان به همراه نداشته است.

خبرگزاری فرات نیوز در گفتگو با چند نفر از مسافرکش‌های کورد در تهران پرده از یکی دیگر از واقعیت‌های نظام استعمارگر جمهوری اسلامی علیه کوردها برمی‌دارد. هزاران مسافرکش که خانه و زادگاه خود را ترک کرده‌اند و روز و شب در خودروهایی که هم وسیله کسب‌وکار و هم محل خوابشان است زندگی می‌کنند. احسان.م می‌گوید از قروه به تهران آمده تا در مسیر فلکه دوم صادقیه با مسافرکشی خرج و خوراکش را تأمین کند. احسان می‌گوید بیش از ۵٠ درصد مسافرکش‌ها در تهران کورد هستند و به دلیل بیکاری و تحمیل فقر بر کوردها وارد این کار شده‌اند.

یحیی. ق یکی دیگر از مسافرکش‌های کورد در تهران از شاباد استان کرماشان وارد این کار شده است. یحیی گفت که روز و شب را داخل خودرو می‌گذارند و جای دیگری برای زندگی ندارد. در پاسخ به اینکه چرا در شهر خود کار نکرده است می‌گوید در شاباد بیکاری، فقر، تبعیض و اعتیاد فرصت دیگری برای او باقی نگذاشته است. به گفته او بیش از ٨٠ درصد جمعیت در شاباد در وضعیت زیر خط فقر بسر می‌برند و هیچ کسی نمی‌خواهد از گرسنگی بمیرد، به همین دلیل صدها جوان این شهر در تهران به مسافرکشی مشغول شده‌اند.

در میدان آزادی تهران با خیل عظیم مسافرکش‌های کورد که از اورمیه، سلماس، ماکو، تکاب، بوکان، دیواندره، سنه، سقز، مریوان، قروه، همدان، کرماشان، جوانرو،  ایلام، خرم‌اوا، جوانرو و دیگر شهرهای روژهلات مواجه می‌شویم. جوانانی که رژیم اشغالگر ایران آرزوهایشان را برای زندگی شایسته در کوردستان بر باد می‌دهد. این خیل عظیم از اولین نیازهای روزانه زندگی محروم هستند. بسیاری از آنان به سبب هویتشان مورد هتک حرمت واقع می‌شوند.

حمید. ر جوان ٢٧ ساله اهل ایلام که برای مسافرکشی زادگاهش را ترک کرده و به تهران آمده است می‌گوید، تمام داراییش را چند سال پیش به حراج گذاشته تا یک خودرو بخرد و با آن کار کند. او خاطرنشان می‌کند که دوستانش هم در تهران کار مسافرکشی می‌کنند. حمید می‌افزاید یکی از دوستانش که در مسیر میدان رسالت کار می‌کرده پس از ابتلا به کرونا در داخل خودرو از حال رفته است و پس از چند ساعت توانسته‌اند او را پیدا کنند. حمید گفت حکومت ایران عامدانه فقر را بر کوردها تحمیل می‌کند تا هم کوردستان را تاراج کند و هم نیروی کار جوانان را وادار به ترک این بخش از میهن کرده و آنرا در کلانشهرها مورد استفاده قرار دهد و آنها را از هویتشان دور کند. او در پایان می‌افزاید؛ "حکومت ایران تنها راه مزدوریگری را برای من و دوستانم باقی گذاشته بود، اما حاضرم در غربت کار کنم و گرسنه بمانم اما به خلق کورد خیانت نکنم."