کنفدراسیون مَد روز زبان کردی را تبریک گفت

کنفدراسیون مَد اعلام کرد، ١۵ مه / ٢۵ اردیبهشت روز عید زبان کردی است که به پیشنهاد ادیبان و دانشمندان زبان کردی به عنوان روز زبان کردی مشخص شده است و سود زیادی برای پیشرفت زبان کردی داشته است

کنفدراسیون جوامع مزوپتامیا در آلمان به مناسبت ١۵ مه / ٢۵ اردیبهشت روز عید زبان کردی بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

در بیانیه آمده است، دولت جمهوری ترکیه که بر اساس نابودی و پاکسازی کرد بنا شده است، برای آنکه زبان کردی را نابود کند و کردستان را از فکر و خاطره‌ی انسانها پاک کند، به شیوه‌ای مدون و استراتژیک هر کاری که توانسته انجام داده است.

 

کنفدراسیون مد به فشار و اعمال زور علیه زبان کردی و روشنفکران این حوزه اشاره کرده است و اعلام کرد، "١۵ مه / ٢۵ اردیبهشت روز عید زبان کردی است که به پیشنهاد ادیبان و دانشمندان حوزه‌ی زبان کردی با این عنوان نامگذاری شده است و در پیشرفت زبان کردی نقش مهمی داشته است.

 

اکنون در روژاوا و باشور کردستان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و ۳ دانشگاه به زبان کردی تدریس می‌کنند. دهها انستیتوی کردی تاسیس شده است و در دانشگاههای اروپا رشته‌ی زبان و ادبیات کردی وجود دارد. اینها برای زبان کردی و حمایت از آن پشتیبانی بزرگ و قوی هستند.

 

قبل از همه بسیار مهم است که زنان و جوانان و همه‌ی اقشار جامعه صحبت کردن به زبان کردی را یک وظیفه‌ی ملی بدانند و به آن افتخار کنند. باید صحبت کردن، نوشتن و تفکر به زبان مادری در همه‌ی زمینه ها و در همه‌ی سطوح انجام شود."

 

در این بیانیه از همه دعوت شده است تا در همه‌ی سطوح و زمینه‌ها به زبان مادری خود صحبت کنند و از فرهنگ، روشنفکری و زبان خود صیانت به عمل آورند.