تبهکاران ادلب: اردوغانِ سگ ما را به دشمنی با کردها واداشت

تبهکاران اسلامگرای وابسته به دولت ترکیه در ادلب، اعتراف می‌کنند اردوغان آنها فروخته است.

  پیش از این مدارک مستدل و فراوانی مبنی بر وابستگی، تسلیح و حمایت تبهکاران داعش و جبهه النصره به ترکیه منتشر شده است. طبق این مدارک بسیاری از این تبهکاران وابسته به دولت ترکیه بوده و به منظور آموزش، لجستیک و آماده‌سازی در مناطق اورفا، دیلوک و هاتای اقامت داشته‌اند. مدارک به دست آمده از این تبهکاران و اعترافات آنان نشان دهنده این مساله بود. با انعقاد قراردادی بین ترکیه و روسیه و صورت گرفتن عملیات علیه تبهکاران در ادلب راه را بر شکایت و اعتراض این تبهکاران گشوده شده است.  از همین رو تبهکاران نسبت به وابستگی خود به ترکیه اعترافات خود را آغاز کرده‌اند.

 

فریب اردوغان از طریق پول

  در یکی از نوارهای ضبط شده که احتمال زده می‌شود در ادلب بوده باشد، بر ارتباط اردوغان با تبهکاران صحه گذاشته می‌شود. در این نوار ضبط شده آمده است: "پوزیسیون و عرب‌ها توجه داشته باشند. رژیم ترکیه به ما اپوزیسیون خیانت کرد. اردوغان ما را در غوطه و حما و حلب به سوی مناطق کردها گسیل کرد، ما و کردها برادر بودیم، اما امروز اردوغانِ سگ ما را به دشمنی با کردها واداشت. اردوغانِ سگ با مقداری پول، گوشت و مرغ ما را فریب داده و در ادلب مستقرمان کرد. اکنون نیز در ادلب درصدد فروش ما برآمده است. پیش از این بین ما و کردها مشکلی وجود نداشت. ما کردها دوست و برادر یکدیگر بودیم. اما اردوغان ما را به به دشمن یکدیگر تبدیل کرد. کردها اکنون در سوریه در مقابل ما به هر اقدامی دست بزنند، حق دارند. ما با سیاستهای اردغان آشنایی داریم. سیاست عثمانیها قدمتی ۴٠٠ ساله دارد. اکنون نیز اردوغانِ سگ در صدد تداوم این سیاست ۴٠٠ ساله است. ترکها قابل اعتماد نیستند."

  در خاتمه این مکالمه ضبط شده این تبهکار پشیمانی خود را نشان داده و می‌گوید: "ترکها هیچگاه قابل اعتماد نیستند. زیرا ترکها همواره عربها را نجس پنداشته‌اند."