آموزش زبان کردی در روسیه آغاز شد

در شهر کاراسنودار روسیه آموزش زبان کردی به کودکان آغاز شد. خانواده‌ها خوشحالی خود را به دلیل آموزش زبان کردی به کودکانشان ابراز کردند. این کلاس‌ها با پیشگامی اتونومی فرهنگ کردی در کاراسنودار آغاز شده‌اند.

با پیشگامی اتونومی فرهنگ کردی و پشتیبانی تعدادی از فعالین کلاس زبان کردی برای کودکان دایر شده است. علاوه بر کودکان و جوانان، کردهای ساکن منطق از آغاز این کلاسها ابراز خشنودی کردند.

در ابتدا بنابر برنامه کلاسها در سه رده و هفته‌ای یک روز برگزار می‌شوند. معلمین ایشخان آنوکسی و نوره اشیری وظیفه‌ی آموزشها را به عهده گرفته‌اند.

 

ایشخان آنکوسی میگوید، علی رغم سن زیاد برای آنکه کودکان کرد آسمیله نشوند و بتواند به زبان مادریشان صحبت کنند، این وظیفه را به عهده گرفته است.

 

وی گفت، "۲۰ سال پیش زمانی که خلق ما به روسیه آواره شدند، این کار در رأس برنامه‌های ما بود".

 

وی در ادامه گفت، در آموزش زبان جوانان همزمان با آموزش زبان، تاریخ زبان کردی و فرهنک کردستان را نیز خواهند شناخت.

 

تیلمان کاچاخ و برادر وی بکری به این کلاسها آمدند. خانواده‌ی آنها پیشتر نیز دست به تلاشها برای آموزش زبان کردی زده بودند. تیلمان گفت:"بسیار غم‌انگیز است که در پیش چشمان من بچه‌هایمان از فرهنگمان دور شوند و فرهنگمان نابود شود. فرهنگ کردی بسیار مهم است و زبان کردی بسیار غنی است. ما با حیران بزرگ شدیم. ما با این زبان شادی کردیم، شعر خواندیم".

 

نوره آشیری که خود معلم زبان کردی است گفت:"برای آنکه در آینده کار و تلاشمان را گسترش دهیم نیاز به همکاری داریم. بدون همکاری خلق این تلاشها موفق نخواهند بود".