شماره‌ی تازه هفته‌نامه‌ی «خوه‌بون»؛ این لهجه‌های زرین مورد ظلم واقع شدند!

هفته‌نامه «خوه‌بون» که در شهر آمَد منتشر می‌شود در تازه‌ترین شماره به جایگاه حیاتی زبان کوردی و روز جهانی زبان مادری (٢١ فوریه) می‌پردازد.

شماره هشتم هفته‌نامه «خوه‌بون» با تیتر «این لهجه‌ها مورد ظلم واقع شدند!» منتشر شد. زبان‌شناس کورد "حسین محمد" در این شماره‌ی خوه‌بون به مناسبت ٢١ فوریه روز جهانی زبان مادری در مصاحبه‌ای به پرسش‌های زکی غرور پاسخ داده است. حسین محمد گفته است:"ما باید روزانه به زبان مادری خود سخن بگوییم و در روز جهانی زبان مادری فعالیت‌هایمان را جشن بگیریم نه اینکه تنها در یک روز و به شیوه‌ای شعارگونه از آن استفاده کنیم." حسین محمد می‌افزاید که خطر بسیار جدی موجودیت زبان‌های هورامی و زازاکی را تهدید می‌کند و می‌افزاید:"این لهجه‌های زرین در گذشته مورد ظلم واقع شدند، اما ما نباید اجازه تضعیف بیشتر زبان‌های کوردی را فراهم کنیم."

هفته‌نامه خو‌ه‌بون در شماره هشتم مطالب دیگری از نویسندگانی تازه منتشر کرده است. شریف درینجه، سامی‌ تان، فرهاد دنگزی، روهات آلاکوم، ویسی فارل، مزگین روناک، سلیم تمو، زهرا محمدزاده، آیهان ارکمن، جمیل اوزگور و فرامرز اولوک در این شماره خوه‌بون مطالبی را به رشته تحریر درآورده‌اند.