یکصد و بیست نسخه کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان ایران ضبط شد

عصر روز گذشتە، ماموران وزارت اطلاعات ۱۲۰ نسخه کتاب "پنجاه سال کانون نویسندگان ایران" که به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود را ضبط کردە و با خود بردند.

عصر روز گذشتە، ماموران وزارت اطلاعات ۱۲۰ نسخه کتاب "پنجاه سال کانون نویسندگان ایران" که به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی منتشر شده بود را ضبط کردە و با خود بردند.

 

بە گزارش هرانا عصر روز یکشنبه هنگامی که پیک موتوری ۱۲۰ نسخه "شامل ۳۰ دوره ۴ جلدی" کتاب منتشر شده را از صحافی به منزل یکی از اعضای کانون رسانده بود، ماموران وزارت اطلاعات او را دوره کرده و با نشان دادن حکم توقیف کتاب‌ها تمامی آنها را ضبط و با خود بردند.

 

این کتاب ۱۳۰۰ صفحه‌ای به منطور آشنایی اعضاء با فعالیت‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخ کانون نویسندگان ایران تدوین شده و از متون داخلی کانون است.

 

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است.

 

این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد.