کشف کوزه‌ی سه هزار ساله در شهر شنو روژهلات کردستان

یک کوزه با قدمتی بیش از سه هزار و ۲۰۰ سال در روستای حسن نوران از توابع شهر شنو در روژهلات کردستان یافت شد.

یک کوزه با قدمتی بیش از سه هزار و ۲۰۰ سال در روستای حسن نوران از توابع شهر شنو در روژهلات کردستان یافت شد.

 

این کوزه توسط اهالی روستا و در محدوده‌ی روستا پیدا شد و توسط شورای روستا به میراث فرهنگی تحویل داده شد.

 

گفته میشود اهالی روستا پس از جابه جا کردن یک تخته سنگ موفق به یافتن این کوزه شدند.

 

موسی خضری رئیس اداره‌ی میراث فرهنگی و صنایع دستی شنو گفت: قطر این کوزه ۱۱ سانتی متر و ارتفاع آن ۲۰ سانتی متر است، این کوزه از نوع لوله‌دار ناودانی است که طول لوله‌ی آن ۱۵ سانتی متر است.

 

شهر شنو دارای آثار باستانی متعدد و ۱۰۵ اثر ثبت شده میباشد.

 

شهر شنو در دوران باستان به دلیل موقعیت خود دارای ارتباط با همسایگان بوده و مردم آن به تجارت و کشاورزی و دامداری مشغول بوده اند.

 

در بسیاری از سفرنامه‌ها به این شهر اشاره شده است.