حال و روز جامعه مدرنیست در آثار هنرمند استرالیایی

هنر تنها تصویری دلپذیر نیست، هنر می‌تواند انسان را فکر وادار کند

هنر تنها تصویری دلپذیر نیست، هنر می‌تواند انسان را فکر وادار کند

 

گرهارد هادرر نقاش استرالیایی در آثار خود به وضعیت جوامع مدرنیست می‌پردازد. هادرر سالهاست که به طراحی اشتغال دارد و اغلب کارهای وی کمیک هستند، آثار وی آینه تمام نمای جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم.

 

این هنرمند به دلیل چاپ کتاب "زندگی مسیح" مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت. کلیسای کاتولیک در برابر وی موضعی تند اتخاذ کرد و در سال ٢٠٠۵ با بهانه "توهین به جوامع مسیحی"در یونان محکوم به شش ماه حبس شد. پس از چندماه از زندان آزاد شد.

 

هادرر کار هنری را در بنگاههای تبلیغاتی گرافیک و طراحی آغاز کرد و شیوه تازه‌ای از واقعگرایی (رئالیسم) را پیش کشید. سال ١٩٨۵ از تجارت دست کشید و به طراحی کاریکاتور پرداخت.

 

آثاری از این هنرمند استرالیایی را در وصف حال و روز جوامع مدرنیست ببینید: