از کوهستان به دریا؛ عنوان ترانه‌ی تازه گروه هنری "آواز چیا"

گروه موسیقی گریلایی موسوم به آواز چیا در تازه‌ترین ترانه خود 'از کوهستان به دریا' را تهیه و منتشر کرد

   گروه موسیقی آواز چیا از ماه مه تاکنون سه ترانه را منتشر کرده‌اند.

   سومین کار این گروه هنری که با عنوان ترکی "داغلرن دنیزلره [از کوهستان به دریا]" تنظیم و منتشر شده است. ترانه یاد شده به مقاومت، تاریخ و مبارزه برای حفاظت از محیط زیست می‌پردازد.

   این گروه هنری روز ٢٣ ژوئیه ترانه‌ای با عنوان کردی سرهلدانا شورشه [قیام انقلاب] و در روز ٢٣ ماه مه هم ترانه دیگری را در رابطه با مقاومت گریلایی منتشر کرده بودند.