ه.د.پ جشن زبان کوردی را بر خلق کورد، عاشقان زبان کوردی و معلمان زبان کوردی تبریک گفت

حزب دمکراتیک خلق‌ها: "زبان مقاومت است، جشن زبان کوردی را گرامی داریم"

حزب دمکراتیک خلق‌ها جشن روز زبان کوردی را گرامی داشته و به این مناسبت بیانیه‌ای را منتشر کرد.

۱۵ مه سال ۱۹۳۲ در تاریخ روشنفکری، فرهنگ و زبان کوردی و کوردها روزی مهم است. ۸۸ سال پیش از این در دمشق، با پیشگامی میرجلادت علی بدرخان و رفقای وی، مجله هاوار با الفبای لاتین منتشر و انتشار آن تا سال ۱۹۴۳ و انتشار ۵۷ شماره ادامه یافت.

مجله هاوار از زبان، فرهنگ و هویت کوردی گرفته تا بسیاری از دیگر حوزه های فکری انقلابی بزرگ را رقم زد. جلادت علی بدرخان و رفقایش، هاوار را به مدرسه‌ای کوردی تبدیل و برای پژوهشگران به سرچشمه الهام و بنیادی بزرگ تبدیل شدند. طنین فریادهای جلادت بدرخان و رفقای وی، به طنین فریادهای صیانت از سنت و فرهنگ کورد تبدیل و مهر خود را بر یک قرن فعالیت برای زبان کوردی زد.

مجله هاوار دروازه بزرگی را بروی مبارزات مربوط به زبان کوردی گشوده و به دلیل این ویژگی، روز تاسیس مجله هاوار در ۱۵ مه، از سال ۲۰۰۶ به بعد به عنوان روز زبان کوردی عنوان شده است. جشن زبان کوردی در مقابل سیاستهای سرکوب تفکر، در مقابل فشارها و ممنوعیتها و برای مقاومت، در مقابله با نابودی و صیانت از زبان، فرهنگ و ادبیات کوردی است.

در جشن زبانی کوردی بار دیگر صدایمان را برای مبارزه در راه زبان و فرهنگی کوردی طنین‌انداز می‌کنیم. کوردی زبان میلیونها انسان است، به همین دلیل باید زبان کوردی به عنوان زبان رسمی پذیرفته شود و تمامی ممنوعیتهای قانونی این زبان برداشته شوند.

زبان کوردی زبانی است که اشعار فقی طیران، کوبرا خانی، غزل‌های ملای جزیری، اشعار مستوره اردلان، گلواژه‌های آرژین آری، صدای شاکرو، اذان رنجبر عزیز و ترانه‌های عایشه شان با آن سروده و خوانده شده‌اند. صیانت از این زبان کهن، وظیفه اصلی ما بوده و مبنای موجودیت ماست. مبارزه ما برای آزادی، مبارزه ما برای زبان و هویت ماست. تا زمانیکه آزادی و آزادی زبانمان را به دست نیاوریم، مبارزه ما ادامه خواهد یافت.

در مقابل سیاستهای سرکوب، مقاومت زبان است و زبان مقاومت خواهد بود. جشن زبان کوردی را نخست به خلق کورد شادباش می‌گوییم که صدها سال است به رغم ممنوعیت و فشار و سرکوب مستمر این زبان، از آن صیانت کرده است و تمامی طرح‌ها و برنامه‌های حاکمان را خنثی کرده است.

به مناسبت هشادوهشتمین سال تاسیس مجله هاوار، یاد و خاطره جلادت علی بدرخان و رفقای وی را گرامی میداریم. در مقابل تلاش‌های گرانقدر و ارزشمند آنان سر تعظیم فرود آورده و جشن زبان کوردی را به جلادت بدرخان و معلمان مدرسه هاوار، تمامی عاشقان، زحمتکشان و خدمتگذاران زبان کوردی تبریک و شادباش عرض می‌کنیم.