آرام ترجمه کورمانجی دو کتاب دمیرتاش «دوران» و «لیلان» را روانه بازار کتاب کرد

انتشآرات آرام ترجمه دو کتاب صلاح‌الدین دمیرتاش را به زبان کورمانجی منتشر کرد

نشر آرام سه کتاب تازه کورمانجی را منتشر کرد. ترجمه کتاب داستان «دوران» و رمان «لیلان» اثر صلاح‌الدین دمیرتاش رئیس مشترک اسبق حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) که در اسارت رژیم اشغالگر ترکیه است و مجموعه شعر «داغ- دوران» نوشته هارون دوغان از سوی انتشارات آرام روانه بازار کتاب شدند.

رِدور دجله دو اثر «دوران» و «لیلان» دمیرتاش را به زبان کوردی کورمانجی ترجمه کرده است.