برگزاری پرشور مراسم نوروز در لینز اتریش

کوردها و دوستانشان در اقلیم لینز اتریش؛ نوروز را جشن گرفتند.

این جشن روز شنبه و با یک دقیقه سکوت به یاد شهیدان شروع شد.

در این مراسم کوردهای ساکن اتریش و دوستان آنها حاضر بودند. خطیب دجله سیاست‌مدار کورد درباره مفهوم تاریخی نوروز و کارکرد روزانه آن برای کوردها سخنانی ایراد کرد.

دجله هم‌چنین به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ترکیه پرداخت و گفت باید برای شکست دادن این سیستم فاشیست همه احزاب و نیروهای دمکراسی‌خواه و آزادی‌طلب با تمام توان‌شان کار کنند.

دجله گفت: یک رأی هم؛ یک رأی است. بعضی اوقات یک رأی اوضاع را عوض می‌کند. لذا این انتخابات بسیار مهم است.

شهریبان کورد؛ سرحدو؛ رزگار آگان و گروه دن به جایگاه رفتند و کارهای هنری‌شان را تقدیم کردند. هنرمند هوزان جومرد به دلیل کسالت نتوانست در مراسم حاضر شود.