فستیوال "یک روز هنری" برای کودکان کرکوک برگزار شد

به مناسبت روز جهانی کودک، تحت عنوان "یک روز هنری شهر کرکوک" فستیوالی هنری ویژەی کودکان برگزار گردید.

عصر دیروز در مرکز فرهنگی شهر کرکوک باشور کوردستان، تحت عنوان "یک روز هنری شهر کرکوک" رشتەای از فعالیتهای هنری مخصوص کودکان در چارچوب روز جهانی کودک برگزار شد.


این فستیوال توسط چندین گروه و سازمان تدارک یافت و در آن یک نمایشگاه نقاشی برای هنرمندان کرکوکی برپا شد، بعلاوه نمایش تئاتر کودکان و تقدیم هدیه به کودکان و چندین کار موسیقی توسط سندیکای هنرمندان تقدیم شد که یکی از این گروههای موسیقی، گروه مزوپوتامیا بود.
شایان ذکر است در این فستیوال هزاران نفر از اهالی کرکوک، هنرمندان و فعالین حقوق کودک و نمایندگان نهادهای مدنی و سندیکاهای هنرمندان حضور داشتند. همچنین شمار زیادی از زنان نقاش نیز با نمایش آثار هنری خود حضور یافتند.
کودک سرمایەی جامعە برای ساختن آینده است
نادیه عزاوی که با چندین تابلوی هنری در این مراسم شرکت داشت به آژانس خبری فرات گفت: ابتدا از سازماندهندگان فستیوال تشکر می کنم. کودک سرمایه جامعه برای ساختن آینده است، لذا برای ایجاد یک جامعه سالم ابتدا باید کودکانی سالم تربیت کنیم و از نظر آموزش و پرورش به آنها اهمیت بدهیم.
تابلوهایم فرهنگ کورد و زنان کورد را برجسته می‌کند
بعلاوه درباره کارهای هنریش در این فستیوال، نادیه عزاوی به آژانس فرات گفت: با ۳ کار هنری در این برنامه شرکت کردەام که تابلوهایم نمایشگر فرهنگ کورد و برجستگی نقش زنان در آن است. در این سه تابلو به لباس زنان کورد و زیبایی طبیعت کوردستان پرداختەام. یکی از تابلوهایم همزیستی تنوعات ملی و مذهبی در کرکوک را برجسته می کند.
هدف این فستیوال خوشحال کردن کودکان شهرمان است
ریبند حسین یکی از جوانان کرکوک که در این فستیوال شرکت داشت، به آژانس خبری فرات گفت: ما امروز در این مراسم زیبا شرکت داریم. چندین گروه و سازمان برای روز جهانی کودک در اینجا حاضرند و کارهای هنریشان را عرضه نمودەاند. هدف از برگزاری این فستیوال خوشحال کردن کودکان شهرمان بەمناسبت روز جهانی کودک است.
کودکان می‌توانند در اینجا استعدادهایشان را نشان دهند
لارا کرکوکی یکی از سازماندهندگان فستیوال به آژانس خبری فرات گفت: خوشحالم که توانستەایم یک فستیوال هنری مخصوص کودکان برگزار کنیم. به همه کودکان جهان تبریک می گویم، بەویژه کودکان کوردستان. اینجا تئاتر کودکان، نقاشی، هدیه به کودکان، نقاشی روی صورت کودکان و موسیقی و آواز ارائه گردیده و بسیار بااهمیت است. زیرا کودکان میتوانند استعدادهای خود را نشان داده و با سایر کودکان سهیم نمایند.