تصاویر ویدیویی شکست ارتش فاشیست ترک در آواشین

نیروهای گریلا در عرصه مقاومتی ورخله‌ی آواشین مقادیر زیادی ابزار و وسایل نظامی ارتش ترک را به غنیمت گرفتند

سربازهای ارتش اشغالگر ترک به دلیل مقاومت نیروهای گریلا تجهیزات، مواد منفجره و وسایل خود را جا گذاشته و پا به فرار گذاشتند. نیروهای گریلا تصاویر ویدیویی تجهیزات به غنیمت گرفته شده را منتشر کردند.

'موج اول حملات اشغالگرانه‌ی ارتش ترکیه شکست خورد'

روز ۲۳ آوریل ارتش ترکیه حملات اشغالگرانه‌ای را علیه مناطق حفاظت شده‌ی مدیا آغاز نمودند و با هدف افزایش اشغالگری در خاک کوردستان و پایان دادن به نیروهای جنبش آزادیبخش کوردستان در مناطق آواشین، زاپ و متینا تحرکات خود را آزاد کرد آغاز کردند. از همان لحظات اولیه آغاز عملیات ارتش ترکیه توسط نیروهای گریلا ضربات سنگینی با آنها وارد شد. هم در عرصه‌ی متینا و هم در عرصه‌ها‌ی آواشین و زاپ گریلاها قهرمانانه ایستادگی کردند و در نتیجه‌ی مقاومت تاریخی نیروهای گریلا موج اول حملات  اشغالگری ارتش ترک شکست خورد. اینگونه ارتش ترکیه ناچار شد در برخی از مناطق آواشین عقب‌نشینی کند.

'وضعیت روانی ارتش ترکیه بسیار نامساعد است'

ارتش ترکیه قصد محاصره‌ی نیروهای گریلا در منطقه آواشین را داشت تا اینگونه بتواند نیروهای گریلا را نابود کند، اما پس از متحمل شدن ضربات سنگینی توسط نیروهای گریلا، ارتش ترکیه ناچار شد از دره‌ی کنفرانس و دره‌ی ماران در منطقه آواشین عقب‌نشینی کند. پس از این رخدادها در ۷ ژوئن ارتش ترکیه به تونل‌های جنگی در منطقه ورخله حمله کرده و در این منطقه نیز با مقاومت قدرتمند نیروهای گریلا مواجه شد. مدت ۴ ماه است نیروهای گریلا در این منطقه علیه ارتش ترکیه در مقاومت هستند. به دلیل مقاومت نیروهای گریلا وضعیت روانی سربازهای ارتش ترکیه بسیار بد است.

'گریلاهای کوردستان مواد انفجاری ارتش ترک را به غنیمت گرفتند'

چندین بار به دلیل عملیات نیروهای گریلا، سربازهای ارتش ترکیه مجبور شدند همه‌ی وسایل و ابزار نظامی خود را جای گذاشته و فرار کنند. ویدیو و تصاویر تونل‌های جنگی در منطقه ورخله این امر را تایید می‌کند. در این تصاویر مشخص است که نیروهای گریلا مقادیر زیادی ابزار و وسایل نظامی و حتی ابزار و مدارک هویتی سربازهای ترک را به دست آورده‌اند. همچنین نیروهای گریلا مقدار زیادی مواد منفجره که علیه آنها استفاده می‌شود را تصرف کردند.

گردان 'کاپلان' تاتوان

در تصاویر و ویدیوهای تونل‌های جنگی در منطقه ورخله مشخص شد که ابزار و وسایل نظامی که به دست آمده از کدام نوع و متعلق به کدام گروه از سربازها هستند. این ابزار متعلق به نیروهای گردان کاپلان در تاتوان می‌باشد. آنچه قابل توجه است، این است که  سربازی که در تاریخ ۹ سپتامبر قصد تسلیم شدن به نیروهای گریلا را داشت، توسط یگان خود که همان گردان کاپلان تاتوان می‌باشد، کشته شد. این حادثه نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت روانی ارتش ترکیه تا چه حدی شکست خورده است.