آزادیخواهان در چندین کشور جهان "روز جهانی آزادی اوجالان" به میدان آمدند

کوردستانیان و دوستان آنها در اروپا به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی آزادی اوجالان به خیابانها آمدند و برای آزادی اوجالان دست به فعالیتهای گوناگون زدند.

در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، سویس، سوئد، قبرس، یونان، اتریش، هلند، دانمارک، بلژیک، ارمنستان، نروژ، فنلاند و بریتانیا کوردستانیان به همراه دوستانشان به خیابانها آمدند و توطئه‌ی بین المللی بر علیه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را محکوم کردند.

این سلسله فعالیتها به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی آزادی اوجالان برگزار شدند، که این روز توسط سندیکاهای بزرگ بریتانیا برای آزادی اوجالان مشخص شده است. مدت چند سال است سندیکاهای بزرگ بریتانیا کارزار آزادی اوجالان را در سرتاسر جهان اعلام کرده‌اند.

گردهمایی‌های مشابهی در استرالیا، کانادا و آمریکا برپا شدند.

همچنین در روژاوای کوردستان، حلب سوریه، لبنان، باشور کوردستان به مناسبت "روز جهانی آزادی اوجالان" راهپیمایی و گردهمایی برگزار شدند.