ماموران شهرداری قزوین یک خبرنگار را مورد ضرب وشتم قرار دادند

​​​​​​​ضرب وشتم یک خبرنگار توسط ماموران شهرداری در شهر قزوین بازتاب خبری گسترده ای داشته است

ضرب وشتم یک خبرنگار توسط ماموران شهرداری در شهر قزوین بازتاب خبری گسترده ای داشته است

 

به نقل از ایلنا، روز جمعه ٢٠ مهرماه ماموران شهرداری قزوین در حال تخریب یک چهار دیواری بودند که با مخالفت و مقاومت مالک این ساختمان روبروشدند.

 

در همین حال خبرنگاری که از این خیابان عبور می‌کرد اقدام به فیلمبرداری و تهیه گزارش از خشونت ماموران شهرداری می‌کند که با واکنش تند ماموران شهرداری مواجه می‌شود.

 

بنابراین گزارش ماموران شهرداری خبرنگار را در یکی از خیابانهای شهر قزوین مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

 

انتشار این خبر، شهرداری قزوین را به واکنش واداشت و موجب شد تا اداره روابط عمومی شهرداری خواستار رسیدگی این موضوع شود.