نیروهای امنیتی رژیم ترکیه در کوردستان تجاوز می‌کنند

زلال بیلگین فعال جنبش زنان آزاد اعلام کرد، آنهایی که در ترکیه مسئول حفظ امنیت هستند، در کوردستان دست به تجاوز و اعمال خشونت می‌زنند.

در باکور کوردستان و ترکیه خشونت علیه زنان به دلیل مجازات نکردن مجرمان توسط دولت، روز به روز در حال افزایش است. به ویژه اخیرا هر روز اخبار قتل زنان به گوش می‌رسد.

پیمان استانبول که در سال ۲۰۱۱ علیه خشونت علیه زنان امضا شد، برای دولت ترکیه به موضوع گفتگو تبدیل شده است.حمله، خشونت و کشتن زنان در باکور کوردستان توسط نیروهای حکومتی نشان می‌دهد که دولت سیاست قتل‌عام جامعه را در پیش گرفته است. در این رابطه زلال بیلگین فعال جنبش زنان آزاد دیدگاه خود را بیان کرد.

بیلگین اعلام کرد، زنان در این دوره در مرکز تغییرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قرار گرفته‌اند و گفت:" این مسئله برای دولت خوشایند نیست، چون ذهنیت مردسالاری پیش آنها غالب است. در کوردستان تفکر زنان مقاوتگر و مبارز و مقابله با سیستم در جریان است که این نارضایتی‌ها از جامعه نشات می‌گیرد."

بیلگین همچنین اعلام کرد، دولت در چهارچوب سیاست جنگ‌افروزی، افراد وابسته به خود را که مانند دشمن آموزش به کوردستان فرستاده است. وی در ادامه گفت:" توسط این افراد برخی اوقات با ذهنیت نژادپرستی و برخی اوقات هم مانند بخشی از سیستم، اعمال خشونت‌آمیز و تجاوز علیه زنان انجام می‌شود. آنهایی که این اعمال را انجام می‌دهد با پشت بستن به این تفکر که"بازخواست نخواهیم شد"، رفتار می‌کنند و اینگونه مشخص می‌شود که آنها در خدمت چه کسانی و چه تفکری هستند".

"زنان کورد به سطحی رسیده‌اند که جان خود را فدا می‌کنند اما تسلیم نمی‌شوند"

بیلگین در ادامه اعلام کرد که مبارزات زنان در کوردستان به سطح انترناسیونالیست رسیده است و زنان همه‌ی ملیتها موضع‌گیری خود را نشان می‌دهند و گفت:"ما به عنوان زنان کورد وقتی در این زمینه صحبت می‌کنیم، بر اساس آن نیرویی که در گذشته به ما بخشیده شده است آن را تفسیر می‌کنیم. زنانی در درسیم وجود دارند که برای آنکه تسلیم دشمن نشوند خود را از کوهستان به پایین پرتاب کرده‌اند، هم زمان زنانی داریم که در همین کوهستان‌ها می‌جنگند. زنان کورد به سطحی رسیده‌اند که جان خود را فدا می‌کنند".

ارتباط با جنبش فمنیستها

بیلگین در مورد موضوع‌هایی که آنها با جنبش فمنیستها در ترکیه اشتراک نظر و یا اختلاف دارند، گفت:" چندین موضوع وجود دارد که ما و جنبش فمنیستها در مورد آنها موافق هستیم. اما خط باریکی میان ما وجود دارد؛ رخدادهایی که در کوردستان رخ می‌دهند، هم از جانب رسانه‌ها، هم از لحاظ دیپلماسی به صورت درست و کامل منعکس نمی‌شوند. همزمان ما مبارزاتی برای هویت ملی خود داریم. ما هویت ملیمان را زیاد در مقابل مبارزات حوزه‌ی زنان قرار نمی‌دهیم. زمانی که جمع می‌شویم، مسئله‌ی اصلیمان مسائل زنان است. آنهایی که با لباس رسمی دولت در ترکیه وظیفه‌ی دفاع و امنیت بر عهده‌ی آنها گذاشته شده است، در کوردستان دست به خشونت و تجاوز می‌زنند. در این رابطه نظراتمان با جنبش فمنیستهای ترکیه متفاوت است. زمانی که در ترکیه زنی کشته می‌شود، رسانه‌های طرفدار حکومت هم آنرا منعکس می‌کنند، اما زمانی که در کوردستان زنی به قتل می‌رسد، بسیار کم اتفاق می‌افتد که رسانه‌ها در مورد آن صحبت کنند."

بیلگین به حملات نابودگرانه‌ی علیه جامعه که توسط دولت انجام می‌شود، اشاره کرد و گفت:"این حملات فقط در کوردستان انجام نمی‌شود بلکه در ترکیه علیه اپوزسیون هم حملات نابودگرانه در جریان است. انسانها وارد مرحله‌ای شده‌اند که دیگر کسی در مورد آن گفتگو نمی‌کند. دولت تلاش می‌کند همه چیز را عادی کرده و همه را ساکت کند. در حقیقت سیستمی که دولت ایجاد کرده است، دولتی نظامی، پلیسی و مبنی بر خشونت است. در اینجا نمی‌توان در مورد دولتی عادل و اجتماعی صحبت کرد. در حقیقت آنهایی که وظیفه‌ی حفظ امنیت جامعه را به عهده گرفته‌اند، برای جامعه تهدید محسوب می‌شوند."