تاشدمیر: زنان مبارز را هدف قرار می‌دهند

دیلان درایت تاشدمیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در اظهار نظری با اشاره به افزایش خشونت‌ها علیه زنان در زمان شیوع ویروس کرونا اعلام نمود که حاکمیت به جای آنکه در مقابل خشونت‌ها واکنش نشان دهد، به زنان حمله می‌کند.

طبق آمارهای منتشر شده در ترکیه، در زمان شیوع ویروس کرونا اقدامات خشونت آمیز علیه زنان ۳۰ درصد افزایش یافته است. این نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابی آگری در ضمن سخنان خود اظهار داشت که خشونت علیه زنان از  قتل زنان توسط سیاستهای حکومت منفک نیست. در این رابطه تاشدمیر خاطرنشان ساخت که طبق آمارهای رسمی، آمار خشونت بالاتر از آماری است که منتشر شده است.

تاشدمیر در سخنان خود با اشاره به بالا رفتن آمار قتل و خشونت علیه زنان اظهار داشت: بدون گمان بحران‌های موجود در ترکیه از ارتباط مستقیمی با اظهارات سیاسی حاکمیت آ.ک.پ برخوردارند. حاکمیت مدت زمانی طولانی است که دستاوردهای زنان را هدف قرار می‌دهد، با افزایش مکانیزمهای استبدادی علیه نهادهایی که با تلاش و رنج زنان ایجاد شده‌اند، تلاش می‌کند تا زنان را بدون دفاع نماید. این مسئله خصوصا در مناطق محلی صورت می گیرد. با شیوع ویروس کرونا، مراجعه به مراکز زنان به دلیل مکانیزمهای  استبدادی حاکمیت دشوار شده است و به منظور ممانعت زنان از استفاده از مکانیزمها و ظرفیتهای قانونی به تمامی اقدامات ممکن دست می‌زنند و از این طریق توانسته‌اند زنان را بدون آلترناتیف، بیچاره و بی‌دفاع در جامعه رها کنند. با استفاده از اتمسفر ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا، زنان را به ماندن در خانه مجبور کرده‌اند و در نهایت موفق شده‌اند تا استفاده از مکانیزمها و ظرفیتهای قانونی را برای زنان کاملا از میان بردارند.

زنانی که مقهور خشونت شده و بدون آلترناتیف مانده‌اند، در برهه‌هایی به خودکشی دست زده‌اند یا قتل‌هایی را که در خانه روی داده‌اند، به عنوان خودکشی معرفی کرده‌اند. در این رابطه نیز هیچگونه تحقیقات مفصل و موثری صورت نگرفته است. اخیرا در آگری، مردین و آمد زنانی به طور مشکوک جان خود را از دست داده‌اند. این زنان پیش از مرگ نیز اعلام کرده بودند که در خانه‌ها با خشونت مواجه بوده‌اند. اما هیچگونه تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته و خشونت‌های موجود نیز به عنوان امری عادی نشان داده می‌شوند. آ.ک.پ با مواضع خود در این خصوص زمینه را برای رویدادهایی از این قبیل آماده می‌کند.

خواهان تعظیم و تسلیم زنان هستند

تاشدمیر در سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت می‌خواهد که رژیم جدیدی را ایجاد کند و در این رابطه خاطرنشان ساخت که آ.ک.پ ۱۸ سال است مبارزات زنان را مورد حمله قرار می‌دهد. در این رابطه تاشدمیر خاطرنشان ساخت که حاکمیت تلاش دارد تا در این زمینه جدید قدرت، تلاش‌های زنان برای آفرینش زنان آزاد و برابر را از میان بردارد، تلاش می‌کند تا زنان را در خانه نگاه داشته و آنان را به تعظیم در مقابل مردان وادارد، مسئولیت زنان را به زادن نوزاد و بچه‌داری کاهش دهد، زنانی که موجودیت انسانی خود را انکار کنند و تنها به امورات خانه بپردازند، نمونه اعلای زنی است که حاکمیت می‌خواهد. زنانی که این برخورد و این تفکرات ایدئولوژیک را قبول نداشته باشند، علیه فاشیسم دست به مقاومت بزنند، مورد هدف قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که در طول این مدت جنبش زنان کورد و جنبش زنان انقلابی مورد هدف قرار گرفته‌اند.

در همین راستا است که زنان کورد مورد حملات شدید قرار گرفته‌اند. نه فقط در کوردستان، بلکه در پاریس و کوبانی نیز زنان فعال کورد، زنان سیاستمدار کورد به قتل می‌رسند. اما اکنون نه فقط در ترکیه، بلکه در تمام خاورمیانه فرایندی انقلابی در جریان است. این فرایند روشنگری در میان زنان کورد را ارتقا داده و زنان نسبت به نقش‌های خود در عرصه پیشاهنگی جامعه اگاهی می‌یابند. همین دلیل است که باعث نگرانی آنها شده است.

در خاورمیانه، گروه‌های رادیکال تلاش می‌کنند تا مبارزه زنان را از میان بردارند. در بعد ایدئولوژیک و فکری نیز با ایجاد بازارهای مدرن برای به بردگی کشاندن زنان، مبارزات زنان را هدف قرار می‌دهند. حاکمیت آ.ک.پ نیز نسخه‌ای دیگر از این تفکر و این گروه‌های رادیکال است. فعالان زنان دستگیر می‌شوند، سیستم ریاست مشترکی به عنوان تهدید نگریسته می‌شود، فعالان زن به قتل می‌رسند، اما حاکمیت تا زمانیکه نیروی زنان را به تمامی نابود نکند، نمی‌تواند این رژیم جدید را مستقر نماید. به همین  دلیل است که مبارزه زنان در هر شکل و شمایلی با تهدید مواجه است، اما با این وجود مبارزه زنان نیز در مرحله تاریخی بزرگی  به سر می‌برد.