اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان: زمان زندگی آزاد و گریلایی فرارسیده است

در بیانیه ی.ژ.ج.ر آمده است:"زنانی که مشتاق آزادی و زندگی سربلند و شرافتمند هستند لازم است خود را بر مبنای افکار و اندیشه‌های رهبر آپو سازماندهی نموده و مبارزه کنند.

اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان (ی.ژ.ج.ر) در بیانیه‌ای زنان جوان روژهلات کوردستان و ایران را به سازماندهی و پیوستن به صفوف گریلا فراخوانده است.

در بیانیه آمده است:

"کارزاری که از سوی جمعیت زنان جوان با شعار «ما نه می‌گوییم» آغاز شده است، ما نیز به عنوان اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان (ی.ژ.ج.ر) در آن شرکت کرده و می‌گوییم «ما نیز می‌گوییم نه». همچون زنان جوان در سطح جهان مسائل فراوانی پیرامون زندگی ما وجود دارند که به آن‌ها «نه» می‌گوییم. در روزگاری بسر می‌بریم که هدف اساسی حملات متوجه زنان است. زنان بویژه زنان جوان در وضعیت جنگی کنونی آماج قرار گرفته و قربانی می‌شوند. اشغالگری و فاشیسم راه را برای قتلعام زنان هموار می‌کند. این وضعیت نه تنها در کوردستان که در سراسر جهان زنان را با مرگ، قتل، شکنجه و تجاوز روبرو کرده است. حملاتی که بر زنان صورت می‌گیرند نتیجه ذهنیت مردسالار است. هدف نیز تداوم حاکمیت رژیم‌های مردسالار و اشغالگر است. رویدادهایی ایران از جمله قتل، مرگ، ازدواج کودکان و تجاوز به زنان، نابرابری و بی‌عدالتی به شیوه‌ای آشکار قابل مشاهده هستند. با اینکه قتل، تجاوز و شکنجه از سوی مردها صورت می‌گیرد اما رژیم آنان را نادیده می‌گیرد. اگر زنان در مقابل این اعمال وحشیانه بپا خیزند از سوی رژیم مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند. ما به وضوع شاهد هستیم که رژیم اشغالگر ایران تنها برای دفاع از منافع و حاکمیت مردها شکل گرفته است. به نظر رژیم ایران وجود زنان تنها برای خدمت و رضایت مردهاست. حاکمیت رژیم ایران با سیاست‌های سرکوبگر خود خواهان نابودی زنان است. به همین سبب از هر راهی برای تداوم حاکمیت خود بهره می‌برد. زنانی که تنها درصدد دستیابی به نیازمندی‌های روزانه زندگی هستند مجبور به عضویت در بسیج، تن‌فروشی و گرسنگی می‌شوند. هزاران زن فارغ‌التحصیل در ایران و روژهلات کوردستان بیکار هستند. خلق را گرسنه نگه می‌دارند. کودکان برای تهیه یک لقمه نان خوراک سگ‌ها می‌شوند. رژیم کنونی ایران برای منافع خود از زنان و جوانان استفاده می‌کند و با اجساد انسان‌ها برای خود قصر می‌سازد.

در ادامه بیانیه با اشاره به گسترش روزافزون فساد، دزدی، غارت و قتل در جامعه آمده است که در برابر سیاست‌های رژیم ایران که با هدف تحمیل بردگی و نابودی زنان به اجرا گذاشته شده‌اند ی.ژ.ج.ر کمپین «نه به خشونت، نه به بازداشت و شکنجه، نه به گرسنگی و تنگدستی، نه به جنسیت‌گرایی، نه به مذهب‌گرایی، نه به یک رنگی، نه به اعدام، نه به قتل و کشتار، آری به زندگی آزاد، برابر و دمکراتیک» را آغاز می‌کند.

ی.ژ.ج.ر در بیانیه می‌افزاید، "تا زمانی که حصر رهبر آپو ادامه داشته باشد رژیم‌های اشغالگر نیز به حیات خود ادامه می‌دهند و زنان و جوانان را قربانی مطامع خود می‌کنند. باید زنانی که خواستار زندگی آزاد هستند به حصر رهبر آپو «نه» بگویند، زیرا فکر و فلسفه زندگی آزاد را در امرالی در حصر قرار داده‌اند. زنانی که مشتاق آزادی و زندگی سربلند و شرافتمند هستند لازم است خود را بر مبنای افکار و اندیشه‌های رهبر آپو سازماندهی نموده و مبارزه کنند. بر این مبنا فراخوان ما به تمامی زنان این است که با در هم شکستن اشغالگری، فاشیسم، حصر و قتل‌عام با روحیه جوانی بپا خیزید و راه زندگی آزاد و شرافتمند را برگزینید، زیرا زمان زندگی آزاد و گریلایی فرارسیده است."