گروگان آمریکایی: به دلیل اتهام حمایت از پ.ک.ک بسیار مورد خشم واقع شدم

​​​​​​​کشیش برانسون آمریکایی پس از آنکه با عقب نشینی دولت ترکیه آزاد شد و در روز دوازدهم اکتبر به کشور خود بازگشت در مصاحبه ای با کانال اَی.بی.سی در مورد روزهای زندانی بودن خود سخن گفته است

کشیش برانسون آمریکایی پس از آنکه با عقب نشینی دولت ترکیه آزاد شد و در روز دوازدهم اکتبر به کشور خود بازگشت در مصاحبه ای با کانال اَی.بی.سی در مورد روزهای زندانی بودن خود سخن گفته است

 

اندرو برانسون که از سوی دولت ترکیه به گروگان گرفته شده بود پس از بازگشت به آمریکا در سخنانی گفته است که در ترکیه هرگز فعالیت سیاسی نداشته و فعالیتهای او مدنی و مذهبی بوده است.

 

وی درباره‌ی روزهای زندانش گفت: در ابتدا در زندان هیچ تهدیدی بر علیه من وجود نداشت، تا آنکه اتهام حمایت از پ.ک.ک به من وارد شد. پس از وارد شدن این اتهام توسط دولت ترکیه، زندانیهای تُرکِ‌ نژادپرست بسیار عصبانی‌ شدند، آنها با خشم و نفرت بسیار با من برخورد می‌کردند.

 

وی در مورد روزهای اول زندان گفت که مدتی را در زندان انفرادی بوده و این مدت بر وی بسیار سخت گذشته است، سپس به سلولی که در آن ۲۰ نفر که عمدتا از جمعیت گولن بوده‌اند منتقل شده است.

 

او در پایان تاکید کرد که هیچ فعالیت سیاسی در ترکیه نداشته و صرفا فعالیتهایش مدنی و مذهبی بوده است.