خودکشی یک زندانی بیمار در زندان سراوان

به نقل از کمپین فعالین بلوچ دیروز دوشنبه ۲ مهرماه/ ٢۴ سپتامبر یک زندانی بیمار در زندان سراوان استان سیستان و بلوچستان اقدام به خود‌کشی کرده است

به نقل از کمپین فعالین بلوچ دیروز دوشنبه ۲ مهرماه/ ٢۴ سپتامبر یک زندانی بیمار در زندان سراوان استان سیستان و بلوچستان اقدام به خود‌کشی کرده است

 

زندانی مذکور که نام وی احمد ملک‌زاده (۲۶ ساله) اعلام شده است به اتهام سرقت در زندان سراوان محبوس است، وی مدتیست از بیماری کلیوی و عفونت داخلی رنج می‌برد.

 

این زندانی به دلیل درد شدید و عدم رسیدگی پزشکی و عدم انتقال به بیمارستان دیروز صبح در جلوی در ورودی بهداری زندان خود را حلق آویز کرد.

 

مسئولین زندان پس از چند دقیقه او را پایین آورده و بعد از آنکه این زندانی به هوش آمد او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

 

احمد ملک‌زاده به قرنطینه‌ی زندان انتقال یافته و کماکان به بیماری او هیچ رسیدگی نشده است.