زنان عفرین با آموزش، سازماندهی خویش را مستحکم می‌کنند

زنان جوان عفرین برای ارتقای مبارزات خود و ایستادگی در برابر اشغالگران آموزش را سرلوحه زندگی قرار داده‌اند

آموزش زنان جوان عفرین که پس از اشغال زادگاهشان در منطقه شهبا ساکن شده‌اند ادامه دارد. در این چارچوب دوره آموزشی تازه‌ای برای ١٧ زن جوان از ١ ژوئن آغاز شد. این دوره ٢ هفته به درازا می‌کشد.

هیفا هاشم یکی از زنان جوان عفرین در سخنانی با اشاره به مصائب آوارگی خاطرنشان کرد که زنان وضعیت موجود را مانعی برای ارتقای سازماندهی نمی‌دانند و از اینرو در تمامی زمینه‌ها آموزش را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

هیفا هاشم در ادامه گفت:"شرکت کنندگان در این دوره با اشتیاق و شور به آموزش خود می‌پردازند و شیوه صحیح زندگی را فرامی‌گیرند."

زلیزان عثمان یکی دیگر از زنان جوان عفرین هم می‌گوید:"لازم است هر زن به خودویژگیهای خویش آگاه باشد. من برای اینکه در زمینه فکری و عملی خود را نیرومند کنم در این دوره شرکت کنم."