پلیس آلمان یک آنتی فاشیست ایرانی را بازداشت کرده است

پلیس آلمان یک فعال آنتی فاشیست ایرانی را به خاطر حمل تصویری از پرچم یگان‌های مدافع خلق بازداشت کرده است.

پلیس آلمان یک فعال آنتی فاشیست ایرانی را به خاطر حمل تصویری از پرچم یگان‌های مدافع خلق بازداشت کرده است.

 

آرش دوست‌حسین از جمله فعالین ایرانی مقیم آلمان است که در حرکات اعتراضی برای حمایت از گروههای فرودست جهان شرکت می کند.

 

پلیس آلمان به خاطر در دست گرفتن تصویری از پرچم ی.پ.گ، برای او قرار بازداشت صادر کرده است.

 

نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ خالق مقاومت کوبانی و نیروهای رهایی بخش رقا پایتخت خلافت داعش بوده‌اند.

 

دولت آلمان در حالی پرچم یگان‌های مدافع خلق را ممنوع کرده که در چارچوب ائتلاف بین المللی ضد‌داعش با آن در سوریه همکاری می‌کند.

 

ممنوعیت پرچم‌ نیروهای روژاوا یکی از درخواست‌های دولت ترکیه از آلمان بوده که برلین آنرا در ازای گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی پذیرفته است.