کشته شدگان حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در احواز تشییع شدند

دو روز پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران، صبح امروز اجساد کشته شدگان در احواز با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری تشییع شد

دو روز پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران، صبح امروز اجساد کشته شدگان در احواز با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری تشییع شد

 

در این حمله ٢۵ تن کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ایرانی مدعی بودند غیرنظامیان هم قربانی شده‌اند اما بجز یک کودک، نام دیگری در میان کشته‌شدگان غیرنظامی وجود ندارد. اینکه او با شلیک کدام یک از طرفین کشته شده است قابل اثبات نیست. مهاجمان هم چهار نفر بودند که همگی در جریان درگیری‌ها کشته شدند.

 

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم امروز مدعی شد که حمله از بیرون مرزها تدارک دیده شده بود و خواهند گفت که مهاجمان کجا آموزش دیده‌‌ و از کجا آمد‌ەاند.

 

او در عین حال در پاسخ به گروههایی که خواستار جدایی احواز از ایران هستند گفت ایران بدون خوزستان معنا ندارد.

 

رضایی از وزارت خارجه ایران خواست که علیه اعضای جنبش‌‌های احوازی در کشورهای انگلستان، هلند و دانمارک اقدام کند. هیچیک از سخنرانان در این مراسم به ادعای داعش در مورد انجام این حمله واکنش نشان ندادند و سازمان‌های احوازی را مسئول دانستند.

 

سخنرانان بدون ارائه هیچ مدرکی از آمریکا، اسرائیل و عربستان به عنوان حامیان این عملیات نام بردند.

 

محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی که در این مراسم شرکت کرده بود هم مدعی شد شماری از عوامل مرتبط با حمله احواز دستگیر شده اند. او نیز طبق معملو شواهدی مبنی بر ادعای خود ارائه نداد.