زنان کورد خواهان مجازات ترکیه شدند

زنان قامشلو از سازمان‌ها بین‌المللی و حقوقی درخواست کردند که وظایف و مسئولیت‌های اخلاقی خود را در این رابطه انجام داده و ترکیه را در این خصوص بازخواست نمایند.

صدها زن در قامشلوی روژآوای کوردستان به شعارهای مبارزه در مسیر هفرین و زهرا[ها] را گسترش می‌دهیم، قتل سه زن کورد در کوبانی محکوم کردند. زنان قامشلو از سازمان‌ها بین‌المللی و حقوقی درخواست کردند که وظایف و مسئولیتهای اخلاقی خود را در این رابطه انجام داده و ترکیه را در این خصوص بازخواست نمایند.

صدها زن در قامشلو به منظور محکومیت قتلعام ۳ زن کورد در روستای حلنج کوبانی، با شعار مبارزه در مسیر هفرین و زهراها را گسترش می‌دهیم، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد این شهر دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان با سردادن شعارهایی، خواستار تحقیق در مورد جرایم مرتگب شده از سوی نیروهای مسلح ترک علیه خلق در شمال-شرق سوریه شدند. زنان در این اعتراض به مقاومت زنان در شمال-شرق سوریه درود فرستادند.

دالیا حسن، عضو شورای هماهنگی کنگره ستار حملات ترکیه به زنان را محکوم کرده و در این رابطه اظهار داشت؛"حملات ترکیه نمی‌توانند مقاومت آزادیخواهانه را در هم بشکنند، ترکیه نمی‌تواند طرحهای خود را برای اشغالگری تحقق بخشد. ما از تمامی سازمان‌های حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که چشمان خود را بر قتلعام و جرایم دولت اشغالگر ترک که علیه ساکنان شمال-شرق سوریه در مقابل دیده جهانیان مرتکب جرایم می‌شود نبندند. لازم است مسئولان این قتل‌عام‌ها و جرایم و مجرمان این قتل‌عام‌ها محاکمه شوند.

رضوه حسن مسئول شورای هماهنگی زنان خودمدیریتی منطقه جزیر نیز جرایم ضد بشری مناطق اشغال شده از سوی ترکیه را محکوم کرده و در این خصوص گفت: ما به عنوان شورای هماهنگی زنان خودمدیریتی منطقه جزیر این حملات بدون وقفه را به مناطقمان را محکوم کرده و از تمامی سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی درخواست می‌کنیم که وظایف و مسئولیتهای اخلاقی خود را نسبت به نقض قوانین انسانی و بین‌المللی از سوی نیروهای مسلح ترک به جا بیاوردند.