فیگن اکتی از فعالان جنبش زنان آزاد: مبارزه ما ادامه دارد

فیگن اکتی از فعالان جنبش زنان آزاد در رابطه با کارزار همه‌گیر مبارزه زنان که از ۱۰ ژوئن آغاز شده است سخن گفت. فیگن اکتی در این رابطه اظهار داشت: مبارزه ما علیه فشار و خشونت علیه زنان بدون وقفه ادامه می‌یابد.

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها کارزاری را با عنوان «مبارزه همه‌گیر زنان» از ۱۰ ژوئن آغاز کرده است. این کارزار علیه جنگ، انزوا و تجاوز به کودکان، مردسالاری، نابرابری اجتماعی و تبعیض ملی با فعالیت‌های فعالان و کنشگران مختلف ادامه دارد.

کنشگر جنبش زنان آزاد در رابطه با این کارزار و ابعاد مختلف آن اظهار داشت:

بسیاری از نیروها و اطرافیان از این کارزار حمایت کرده و در این رابطه اظهار داشت: این کارزار از چهار بخش تشکیل شده است. همانگونه که اطلاع دارید تلاش می‌شود تا  عفو زندانیانی که به تجاوز به زنان و کودکان و خشونت در خانواده متهم هستند را به مجلس برده و آن را به تصویب برسانند. این اقدام با قانون و عرف اجتماعی نیز همخوانی ندارد. طبق هیچیک از قوانین بین‌المللی و اعتقادات اجتماعی چنین افرادی نباید مورد عفو قرار گیرند. البته چنین عفوی در میان جنبش زنان هیچ جایگاهی نداشته و جنبش زنان با چنین اقداماتی مخالفت می‌کند. همچنین این جنبش با قانون عفو تبهکاران، دزدها، افرادی که به زنان تعدی کرده و عاملان خشونت نیز مخالف است. البته فرهنگ تجاوز و تعدی مسئله جدیدی نیست. همچنین یکی از علل مبارزات و کارزار ما نیز مخالفت با چنین اقداماتی است. در ترکیه زمانی که بحران‌های سیاسی جامعه روی می‌دهند، این مباحث در دستور کار قرار می‌گیرد. در ترکیه روزی نیست که تعدی به کودکان روی ندهد. زنان به قتل نرسند و با خشونت مواجه نشوند.

مبارزه و کارزار ما با حمایتهای گسترده‌ای روبرو شد

اکتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در کوردستان و ترکیه جنبش زنان از سابقه‌ای چهل ساله برخوردار است و دستاوردهای بزرگی را نیز کسب کرده است. بسیاری از نهادهای زنان و کودکان تحت مدیریتهای محلی و منطقه‌ای آغاز بکار کردند. علیه تجاوز و تعدی و خشونت تلاشهای وسیعی را انجام دادند. در این رابطه به مردم آموزش دادند و مبارزات حقوقی را در مقابله با چنین رفتارهایی مدیریت کردند. در رابطه با حملات و فشارها علیه زنان و کودکان نیز مبارزات وسیعی صورت گرفته و در اینده نیز این مبارزات ادامه می‌یابند.

ریاست مشترک خط قرمز ماست

اتکی در رابطه با فشارهای دولت ترک و خصوصا فشارهایی که علیه زنان وارد می‌کند سخن گفته و در این رابطه اظهار داشت: بعد از سال ۲۰۱۵ که فشار و حملاتی از سوی دولت صورت گرفت، مسئله انتصاب گماشتگان شهرداری‌ها بود. یکی از دلایل حمله به شهرداری‌ها را نیز مسئله ریاست مشترک عنوان کردند. چرا حاکمیت از سیستم شهرداری مشترک در هراس است؟ به این دلیل که موازنه اجتماعی زن را برقرار کرده و سیستم از این مسئله در هراس است. در این راستا بود که بسیاری از نهادهای زنان که زیرنظر شهرداری‌ها بودند تعطیل شدند. زنان شهردار در سیستم شهرداری مشترک دستگیر شدند. به همین دلیل است که اعلام می‌کنیم شهرداری مشترک خط قرمز ماست.

راه حل در پیگیری خط سوم است

اتکی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که دولت به حمله دست می‌زند، فشارها را افزایش داده و خشونت در سطح جامعه را دامن می‌زند، به دستگیری زنان دست می‌زند و این حملات را ادامه می‌دهد. تلاش می‌کند تا تمامی نهادهای زنان را تعطیل و با دستگیری زنان آنها را از ادامه مبارزه منصرف نماید. به همین دلیل باید در سطح جامعه تمامی توجهات را به این مسئله جلب نمود. کارزار ما در مقابل با این اقدامات دولت طراحی شده است، هر چند این کارزار از روزهای ۱۰ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه ادامه می‌یابد، اما مبارزه ما به انحای دیگر نیز ادامه پیدا می‌کند. ما علنا اعلام می‌کنیم که در مقابل این حملات استراتژیک، راه حل در پیگیری خط سوم است.