کژار: ملت دمکراتیک را با سازماندهی زنان روژهلات بنا خواهیم نهاد

"کادر‌های بنیان‌گذاری برآنند تا با بنا نهادنِ اصلِ همبستگیِ فکری و عملی، گام نهادن به مرحله‌ی سازماندهی را عملی سازند. بر این مبنا، عبارت «ملت دمکراتیک را با سازماندهی زنان روژهلات بناخواهیم نهاد» به عنوان شعار کنگره انتخاب شد."

شورای مدیریتی کژار در بیانیه‌ای برگزاری سومین کنگره خود را به عموم زنان ساکن در ایران و زنان روژهلات کوردستان تبریک گفت و بر ارتقای مبارزات و گسترش هر چه بیشتر سازماندهی زنان تأکید نموده است.

متن بیانیه‌ به شرح زیر است:

"سومین کنگره‌ی کژار در روز دوم ماه آوریل، با مشارکت اعضای کنگره متشکل از نمایندگان تمامی تشکل‌ها آغاز شد و در روز چهارم آوریل، سالروز میلاد رهبر خلق‌ها «رهبر آپو»، کنگره با موفقیت به پایان رسید. کنگره ما با اشتیاقی عظیم و مسئولیتی والا آغاز گردید و در آن، مباحث فراوانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنگره‌ ما برنامه‌هایی با اثر‌گذاری تاریخی را روشن ساخت، بویژه در چنین مرحله‌ای که هم در عرصه‌ی بین‌الـمللی و هم منطقه‌ای شاهد مجادلاتی فشرده و تغییراتی سریع هستیم. در وهلەی نخست، مسئله زنان کورد و سپس زنان سایر خلق‌های منطقه مورد بحث قرار گرفت کە در راستای پافشاری بر آگاەسازی آنها از تغییرات و دگرگونی‌هایی بود که در آینده پیش‌روی آنان می‌باشد و همچنین نقشی که آنان می‌توانند در آینده ایفا کنند‌

در کنگره سوم ابتدا پرسپکتیو‌های گردآوری شده از تزهای رهبر آپو، که همچون راهنمایی برای عصر حاضر است، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. دفاعیه‌های رهبر آپو به عنوان یکی از گسترده‌ترین، ژرف‌ترین و سیستماتیک‌ترین شیوه‌های تفکر، که انسان در طول تاریخ بشریت به آن دست‌یافته است، مطرح شد. کنگره سوم وظیفه اساسی خود را انتقال فلسفه زندگی، خط‌مشیِ سیاسی و ایدئولوژیک، فضیلت و اخلاق - که درون‌مایه‌ی چنین مانیفستی است- این مانیفست به عنوان مانیفست تمدن دموکراتیک شناخته شده است - به یک عرصه دمکراتیک و سوسیالیستی و درونی کردن آن در خودِ جنبش، جنبش زنان و جنبش خلق تعریف کرد.

کنگره سوم، همسو با خطِ‌مشی تمدن دمکراتیک، دامنه گسترده‌ای از تغییرات سیاسی و مبارزات خاورمیانه را از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین شروع جنگ جهانی سوم از جانب نیروهای هژمونیک و شکل‌دهی خاورمیانه نوین در چارچوب علائق و منافع آنها را، بویژه در خاورمیانه که به مرکز جدید توازنات سیاسی تبدیل شده است، به عنوان جنگی که تمام جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، قلمداد نمود.

کنگره ما یکبار دیگر وضعیت کنونی سیستم را در چارچوب دگرگونی‌هایی که از بدوِ از هم‌پاشیدن آن آغاز گردیده و با گسترش ویروس کرونا چهره‌ای جهان‌شمول یافته، کانون توجه قرار داد؛ یکبار دیگر بر این نکته تاکید ورزید که نیروهای هژمونیک به تابلوی جنگ جهانی سوم، که با کوچ و جانباختن روزانه‌ی هزاران انسان تاثربرانگیزتر می‌شود، بسنده نکرده و اپیدمی کرونا را که نشات گرفته از صنعت‌گرایی کاپیتالیستی است مطابق با منافع خویش به کار گرفته‌اند. به منظور گسترش امپراتوری ترس، اپیدمی کرونا را به یک جنگ بیولوژیک تبدیل کرده‌اند، کشتار را شدت داده‌اند، جنگ را گسترش داده و ترس را عمق بخشیدە با این هدف که بتوانند جامعه‌ای به وجود بیاورند که از هر لحاظ به دولت و اقتدار وابسته باشد و در برابر تمام محدودیت‌های اعمال شده از جانب سیستم سکوت اختیار کند. در چنین جامعه‌ای، تمام آنچه که برای افراد اهمیت دارد حفظ جان خویشتن است.

با تاکید بر اینکه سیستم کاپیتالیسی دیگر توانایی حل مسائل اجتماعی امروز را ندارد و شروع به متلاشی شدن کرده است و این مسئله نیز به معنای ایجاد تغییراتی در خطِ سیر مدرنیته‌ی دموکراتیک است؛ یکبار دیگر بر این نکته تاکید می­کند که رسیدن به چنین باوری ممکن است چه مدت زمانی طول بکشد و به چه شیوه‌هایی امکانپذیر باشد، اما در نهایت در نتیجه یک مبارزه سیستماتیک جهان­شمول، که همزمان صلح و دموکراسی را بنیاد خویش قرار داده است، بنا خواهد شد.

بر این اساس، در راستای دستیابی به این هدف به صورتی که کمترین خون ریخته شود و کمترین صدمات ایجاد شود، ضروری است همه خلق‌ها و نیروهای دموکراتیک، همه جوانان و بویژه زنان، یکبار دیگر دست به کار شده و بیشتر از هر زمان دیگری خود را سازماندهی کنند تا بدین وسیله اهمیت مبارزه را دریابند.

کنگره ما همچنین از مبارزاتی که در خاورمیانه جریان دارد چنین استنباط می‌کند که رژیم ایران فعالیت‌های شونیستی خود را در برابر خواسته‌های دموکراتیک خلق‌ها و بویژه زنان تشدید کرده است و از سیاست‌های خصمانه‌ی دولت ترکیه در برابر کوردها نیز پیشی گرفته است و قتلعام و نسل‌کشی خلق را متوقف نمی‌کند. کنگره‌ ما دلایل تاریخی و معاصری، که راه را برای چنین وضعیتی هموار می‌سازد، عمیقا مورد بررسی قرار داد و سپس پرسش "چه باید کرد" را نیز پاسخ گفت. با شروع از این نقطه، کنگره ما به این نتیجە‌گیری دست یافت که تفکرات دین‌گرا، جنسیت‌گرا، علم‌گرا و ملیت‌گرا به‌جای چاره‌یابی، مسائل بحرانی را بحرانی‌تر می­سازند. در این چارچوب نتیجه‌ای که کنگره‌ سوم به آن دست یافت بدین صورت است که دستیابی به راه‌حلی درخورِ عصر تمدن دمکراتیک برای مسائل میسر نخواهد شد مگر با ظهور یک دموکراسی که مبتنی بر انقلاب ذهنی و رنسانس در منطقه و همچنین همبستگی باشد. به همین منظور نیروها‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای را به پیروی از فراستی عاقلانه‌تر، چاره‌یاب، دمکراتیک، برابری‌خواه و مطابق با حقوق انسانی دعوت کرده است.

کنگره ما همچنین درباره فعالیت‌های پراکتیکی، که بر اساس برنامه‌ریزی‌های کنگره‌ی دوم عملی شده ‌بود، به بحث و گفتوگو پرداخت و سطح تغییرات و پیشروی‌ها را مورد بررسی قرار داد. نتیجه‌ی فعالیت‌های سه‌ ساله از سوی کوردیناسیون به شیوه‌ی گزارش به کنگره ارائه شد و بحث و گفتوگوهایی گسترده درباره آن شکل گرفت.

کنگره ما سطح عملی شدن تغییرات و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده را از سال ٢٠١۴، زمان بنیان‌گذاری سیستم کژار و کنگره دوم مورد بررسی قرار داد و سپس فعالیت‌ها در چارچوب بنیان‌گذاری نوین و مشکلات و کاستی‌هایی را که در حین آن به وقوع پیوسته، به شیوه‌ای جزئی مورد بحث و بررسی قرار داد. بر این اساس به این نتیجه‌گیری دست یافت که رهنمون «زندگی آزاد و ملت دمکراتیک» از لحاظ ایدئولوژیک و تئوریک درک گردیده و مرحله بعدی، عملی ساختن این رهنمون می‌باشد. به همین دلیل، کادر‌های بنیان‌گذاری برآنند تا با بنا نهادنِ اصلِ همبستگیِ فکری و عملی، گام نهادن به مرحله‌ی سازماندهی را عملی سازند. بر این مبنا،  عبارت "ملت دمکراتیک را با سازماندهی زنان روژهلات بناخواهیم نهاد" به عنوان شعار کنگره انتخاب شد.

کنگره ما متعلق به زنانی است که به آزادی سوگند یاد کرده‌اند و برای آنان، عهد با آزادی و مقاومت به معنای یک آغاز نوین می‌باشد. هدف جنبش ما تنها رهایی زنان نیست بلکه رهایی کل جامعه می‌باشد. ما در مبارزه‌ای جدید برای بنیاد نهادن جامعه‌ای درون چارچوب ارزش‌های آزادی، برابری، دموکراسی، اخلاق و زیباشناسی هستیم. در این راستا جنبش زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار)، یکبار دیگر با بیان اشتیاق خود در راستای مبارزه برای بنیان‌گذاری یک زندگی آزاد، با عزمی ‌راسخ و خودباوری پیشاهنگی و گسترش مبارزات زنان، موضع خویش را در کنگره‌ آشکار ساخت.

همچنین با اعلام باور خود به پیشاهنگی زنان مبارز در راه آزادی انسانیت از قالب‌ها، جزم‌ها و ریشه‌های زندگی کاپیتالیستی و مدرنیستی، یکبار دیگر تعهد و سوگند خویش را برای بنیاد نهاد یک زندگی آزاد برای زنانی که خواهان آزادی هستند، تکرار کرد. بر این اساس زنانِ تمام خلق‌های ایران را با شعار "متحد شویم، مبارزه کنیم، آزاد شویم" برای بنیان‌گذاری مجدد همبستگیمان فراخواند.

کنگره ما برنامه‌هایی را که در تمام زمینه‌ها از جمله زمینه‌های سیاسی، ایدئولوژیک، و پراکتیک قادر به عملی ساختن گام‌های وسیع پراکتیکی می‌باشد به تصویب رساند.

کنگره با سوگند برای پیشبرد سیستم خویش به سوی آینده‌ای قوی و نیرومند، و انتخاب گروهی به عنوان شورای مدیریت با فراستی که در برابر کاستی‌ها و اشتباهات مبارزه کرده و تمام جنبه‌های قوی و زیبای آن را نیز گسترش دهد، کنگره‌ی خویش را به پایان رساند.

زنده‌باد رهبر آپو

زنده‌باد جامعه‌ی دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواه زن

زنده‌باد سازماندهی زندگی آزاد و دمکراتیک زنان

زنده‌باد خلق‌های متحد و جامعه آزاد و دمکراتیک

۵ خرداد ١٣٩٩ / ٢۵ مه ٢٠٢٠

شورای مدیریتی کژار"