کژار: با روحیه مقاومت کوبانی علیه اشغالگران بپاخیزیم

شورای اجرایی کژار در بیانیه‌ای حملات دولت اشغالگر ترک به زنان را محکوم کرده و می‌گوید:"دولت ترک از سازماندهی زنان هراس دارد و به همین سبب زنان را در سراسر کوردستان هدف قرار داده است."

شورای اجرایی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) به مناسبت شهادت سه زن در حمله ارتش ترکیه به روستای حلنج کوبانی بیانیه‌ای منتشر کرد.

کژار در بیانیه خاطرنشان کرده است که حمله اخیر رژیم اشغالگر ترک به روژاوای کوردستان تداوم حملات با همکاری نیروهای بین‌المللی به باشور کوردستان است. این حملات تنها محدود به پ.ک.ک و گریلاهای کوردستان نیست بلکه تمامی طیف‌های جامعه کورد و خلق کوردستان را هدف قرار داده و بدون اطلاع آمریکا و روسیه نبوده است. آشکار است که این حمله بدون همکاری نیروهای بین‌المللی صورت نگرفته است و این امر نشان می‌دهد که توطئه بین‌المللی برای قتلعام خلق کورد به مرحله اجرا گذاشته شده است.

کژار در ادامه اعلام می‌دارد که دشمنان در هر چهاربخش کوردستان دستاوردهای خلق کورد و از جمله پیروزهای زنان کورد را مورد حملات خود قرار داده‌اند. دشمنان قسم‌خورده خلق کورد خواستار انتقام‌گیری از زنان کورد هستند و از اینرو روز ٢۵ ژوئن ٢٠١۵ و اخیرا در ٢٣ ژوئن ٢٠٢٠ یکبار دیگر ماهیت خود را در کوبانی نشان داده‌اند. کوبانی آگاهانه به عنوان هدف انتخاب شده است، زیرا کوبانی با مقاومت خود صفحه‌ای نوین را در این قرن رقم زده است. پیشاهنگان این مقاومت زنان بودند و اینچنین مقاومت کوبانی به رمز مقاومت تاریخ بشریت مبدل گردید. مقاومت کوبانی برای جوامع آزادیخواه به نقطه امید، اعتماد و الگوی زندگی آزاد و کومینال تبدیل شد. به رغم تمامی حملات و فشارها علیه خلق کورد و دوستان سوسیالیست و آزادیخواهان، زندگی آزادانه‌ای در شهر تخریب شده از سر گرفته شد. دولت اشغالرگ ترک علیرغم تمامی تقلاهایش نتوانست کوبانی را شکست دهد و برعکس آنکه شکست بزرگی را متحمل شد خود این رژیم بود.

کژار سپس به حملات اخیر ترکیه به روستای حلنج در کوبانی و شهادت سه زن غیرنظامی به نام‌های «زهرا برکل» عضو کنگره ستار، دایه «آمنه ویسی» (مادر پنج کودک) و «هبون ملا خلیل» از اعضای کنگره ستار اشاره می‌کند و می‌افزاید؛ این اولین بار نیست که زنان در روژاوای کوردستان هدف حمله قرار گرفته‌اند. ده‌ها حمله وحشیانه دولت اشغالگر ترک به زنان در عفرین، سریکانی، گری سپی افشا شده‌اند. دولت اشغالگر ترکیه بدون وقفه به سازماندهی زنان کورد حمله‌ور می‌شود. این حملات نه تنها در روژاوای کوردستان بلکه در تمامی بخش‌های کوردستان علیه زنان صورت می‌گیرند.

شورای اجرایی کژار در خاتمه بیانیه با تأکید بر اینکه عموم خلق کورد و بویژه زنان کورد نباید در قبال این حملات سکوت کنند می‌افزاید؛ ما به عنوان کژار قتل این سه زن مبارز را بشدت محکوم می‌کنیم و پیمان می‌بندیم که مبارزه را به پیروزی برسانیم. از تمامی زنان آزادیخواه و جامعه پیشرو و دمکراتیک، انسان‌های سوسیالیست و مدافع محیط زیست درخواست می‌کنیم که به مسئولیت‌های تاریخی خود عمل کنند و با روحیه مقاومت کوبانی علیه حملات نابودگرانه و اشغالگرانه بپا خیزند.