جلسه‌ی دیگر دادگاه در مورد انفجار آمَد برگزار شد

​​​​​​​در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ / ١۵ خرداد ١٣٩۴ در شهر آمَد در یکی از میتینگ‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها-ه.د.پ انفجاری رخ داد. در جلسه‌ی پیشین دادگاه در مورد این پرونده حکم بر آزاد نشدن متهمان صادر شد

در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ / ١۵ خرداد ١٣٩۴ در شهر آمَد در یکی از میتینگهای حزب دمکراتیک خلق‌ها-ه.د.پ انفجاری رخ داد. در جلسه‌ی پیشین دادگاه در مورد این پرونده حکم بر آزاد نشدن متهمان صادر شد.

 

روز گذشته پانزدهمین جلسه‌ی دادگاه کیفری سینجاد در آنکارا در باره‌ی پرونده‌ی انفجار آمَد برگزار شد. در این جلسه نمایندگان ه.د.پ عبدالله کوچ و حسین کاچماز حضور داشتند.

 

'ارهان اندر' متهم زندانی نیز در دادگاه حضور داشت، همچنین متهمان دیگر مصطفی کلیچ، اسماعیل کورکماز که آنها نیز زندانی هستند و همچنین متهم بورهان گوک که هم اکنون آزاد است با سیستم ویدیویی جلسه‌ی دادگاه را همراهی میکرد.

 

متهمان خواهان آزادی خود شدند اما دادستان عمومی درخواست کرد متهمان مصطفی کلیچ، اسماعیل کورکماز و اورهان اوندر آزاد نشوند. دادگاه نیز به عدم آزادی آنها رای داد و جلسه‌ی بعدی دادگاه به ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ موکول شد.