حدة حزام: زنان کورد در مقابله با داعش و حملات اردوغان به نمادهای مقاومت تبدیل شده‌اند

رئیس سندیکای روزنامه نگاران الفجر در الجزایر و تحلیلگر سیاسی: زنان به نمادهای مقاومت کورد علیه ارتش ترک تبدیل شده‌اند. به همین دلیل است که از سوی دولت ترک هدف قرار می‌گیرند.

حدة حزام رئیس سندیکای روزنامه نگاران الفجر در الجزایر و تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با هاوار نیوز خواستار ادامه خط مبارزه در مقابل برنامه‌های دولت ترک از سوی زنان کورد شد.

حدة حزام در این گفتگو از جهان اسلام و جهان عربی خواست که امیدهای اردوغان را مبنی بر گسترش اشغالگری ناکام نموده و از موضع مصر در این رابطه حمایت کنند. حدة در این گفتگو اعلام کرد که برای برنامه‌های ترکیه در سوریه و لیبی حد و مرزی گذاشته می‌شود.

هاوار نیوز: به نظر شما چرا دولت ترک همیشه جنبش‌ها و سازمان‌های زنان را هدف قرار می‌دهد؟

حدة حزام: این نخستین بار نیست که ترکیه زنان سوریه و خصوصا زنان کورد را هدف قرار می‌دهد. در اکتبر سال گذشته نیز دبیرکل حزب سوریه آینده، هفرین خلف مورد حمله قرار گرفت. چند روز گذشته نیز یکی از اعضای گنگره ستار را که مشغول سازماندهی امور زنان کورد در کوبانی بود به همراه سه نفر دیگر از رفقایش مورد حمله قرار داد. علت هدف قرار دادن زنان برای همه آشکار است. زنان سوریه در کل و خصوصا زنان کورد با جسارت خود در مقابل شبه نظامیان اردوغان در سوریه نشان دادند که برای دفاع از احترام و عزت خود در مقابل داعش مقاومت کرده و ایستادگی می‌کنند، زنان به شهادت رسیده و به نمادهای مقاومت کورد در مقابل ارتش ترک تبدیل شده‌اند.

هاوار نیوز: به نظر شما علت هدف قرار دادن سه زن فعال کورد در کوبانی چیست؟

حدة حزام: فعالان زن کورد از سوی ارتش اشغالگر ترک هدف قرار می‌گیرند. زیرا زنان کورد با قهرمانی خود در مقابل ارتش ترک و گروه‌های مسلح وابسته به آن، در سطح سوریه نیرویی مثال زدنی هستند. داستان شهادت بارین کوبانی که از سوی نیروهای ترک دستگیر شد، شکنجه شد و بعد از دو سال در شهر عفرین به شهادت رسید، وحشیت نیروهای ترک در سوریه و خصوصا در کوردستان را نشان داد. دولت ترک می‌داند که زنان کورد راه مقاومت را به مردان نشان می‌دهند و بدون هیچ تردیدی این زنان سلاح بر دوش می‌گیرند. در این رابطه داستان‌های فراوانی از قهرمانی زنان کورد در رسانه‌های جهانی منتشر شده است.

هاوار نیوز: از نظر شما در مقابل سیاستهای مبتنی بر انکار اراده زنان، چه انتظاری از سازمان‌ها و حرکتهای زنان می‌رود؟

حدة حزام: از نظر من زنان کورد در سوریه در مبارزه با داعش و همکاران ترکیه‌ای آن خود را ناگزیر دیدند. زیرا زنان مورد هدف داعش قرار گرفتند و تحت عنوان جهاد نکاح به بردگی کشیده شدند. داعش جامعه را ناگزیر کرد که نگرش‌های خود را در مقابل زنان تغییر دهد. به همین دلیل لازم است که زنان مبارزه خود را در مقابل نگرش‌های منفی اجتماعی ادامه بخشند. زنان سلاح بر دوش گرفته و با قهرمانی به نبرد دست زده و هزینه‌های فراوانی را دادند. باید سازمان‌های زنان، سازمان‌های جهانی و بین‌المللی از مبارزات زنان کورد و زنان سوریه حمایت نمایند. همچنین از زنان ایزدی در عراق و نیز تمامی زنانی که از سوی داعش به بردگی کشیده شدند، در بازارها فرخته شدند و مقاومت کردند و کشته شدند، حمایتهای جهانی به عمل آید.

هاوار: سکوت دولتهای حامی ترکیه از نقض موارد متعدد حقوق بشر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

حدة حزام: توسعه طلبی‌های ترکیه به هدف قرار دان زنان منحصر نشده است. لازم است که دولت‌های عربی و اسلامی در مقابل تصورات و خیالپردازیهای اردوغان موضعی قدرتمند اتخاذ کنند و در مقابل ترکیه از موضع مصر حمایت کنند. زیرا طرح‌ها و برنامه‌های اردوغان به سوریه و لیبی محدود نمی‌مانند.