ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک از طریق مبارزه امکان‌پذیر است

وکلای فمینیست اعلام کردند که ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک منوط به تحقق تمامی حقوق زنان بوده و از زنان درخواست کردند که برای دست‌یابی به حقوق خود در میادین حضور پیدا کنند.

۸ مارس، روز جهانی زنان، روز مبارزه با تعدی و خشونت علیه زنان است. در رابطه با تدارک برگزاری این روز، ناکهان آوچیل و دیرن جواهر شن به عنوان وکلای فمینیست بار دیگر از زنان خواستند که در مقابله با خشونت و تعدی، برای دست‌یابی به حقوق خود در خیابانها و میادین حضور داشته باشند.

آزادی اجتماعی

در این باره آوچیل اظهار داشت که در مقابله با ذهنیت مردسالارانه‌ای که بر زنان تحمیل می‌شود، زنان حق دفاع از خود را دارند. آزادی اجتماعی، با آزادی زنان امکان‌پذیر است. زمانی که زنان آزادی نداشته باشند، امکان ندارد که از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سخن بگوید. اما در هر حال سیستم دمکراتیک اجتماعی، مستقیما با مبارزه و حقوق زنان ارتباط دارد.

جامعه دمکراتیک

آوچیل با اشاره به پیمان استانبول که حقوق زنان را در معرض نقض قرار داده  است اظهار داشت که حاکمیت می‌خواهد که زنان را بدون دفاع گذاشته و در این باره افزود: دمکراتیک شدن جامعه نیازمند درهم شکستن ذهنیت مردسالارانه در تمامی حوزه‌ها است. به همین دلیل مبارزه زنان می‌تواند به ایجاد جامعه دمکراتیک منتهی شود. آوچیل در رابطه با حضور زنان در تمامی حوزه‌های جامعه نیز اظهار داشت ما فرمول سیستم مردانه‌ای را که بر ما تحمیل می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم. در مقابل خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی خواستار ارتقای مبارزه هستیم.

راه دیگری وجود ندارد

دیرن جواهر شن از دیگر وکلای فمینیست نیز در رابطه با حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی اعلام نمود که دفاع زنان از خود نه فقط زنان را شامل می‌شود، بلکه فرایندی است که تمامی جانداران به عنوان حقی مشروع آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. زمانی که یک زن با یورش و خشونت مواجه می‌شود، دفاع از خود مسئله‌ای کاملا قانونی و مشروع به شمار می‌رود. جواهر شن در این باره اظهار داشت که زمانی که زنان با خشونت مواجه می‌شوند، غیر از صیانت از نفس هیچ راه دیگری ندارند. در غیر اینصورت است که می‌میرند.

حمایت

جواهر شن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دادگاه حق صیانت از نفس زنان را مبنا قرار نداده و زنانی را که از خود دفاع می‌کنند، مجازات می‌کنند. جواهر شن در این باره افزود: از این طریق می‌خواهند که زنان را تسلیم کنند. زنان همانگونه که در بسیاری از فعالیتهای خود از یکدیگر حمایت کرده‌اند در این باره نیز لازم است که فعالیتهای خود را افزایش داده و در مقابل با کشتار زنان از یکدیگر حمایت کنند. مشاهده می‌شود که زنان به قتل می‌رسند، مورد تعدی قرار می‌گیرد، بدون حمایت یکپارچه زنان، دشوار است که حمله به بدن زنان متوقف شود. حمایت به معنای تداوم زندگی است.

جواهر شن از تمامی زنان خواست که از هم اکنون برای ۸ مارس، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان زمینه‌سازی کرده و در این روز از حق زندگی و حق زن بر بدن و حقوق زنان حمایت کنند.

منبع: MA