عایشه گوکهان: همچون سیمرغ از خاکستر خود برمی‌خیزیم

عایشه گوکهان، سخنگوی جنبش زنان آزاد اعلام کرد که زنان کورد با اعلام کارزار «از خود دفاع می‌کنیم» در واقع همچون سیمرغ از خاکستر خود جان می‌گیرند و مبارزه را ادامه می‌دهند.

کارزار «از خود دفاع می‌کنیم» توسط جنبش زنان آزاد از روز ١۶ سپتامبر برای مدت ۴ ماه آغاز شد. این کارزار دو ماه را پشت‌ سر گذاشته است. عایشه گوکال سخنگوی جنبش زنان آزاد که اخیرا از زندان آزاد شده است در مورد این کمپین سخن گفت.

عایشه گوکهان گفت:"کارزار ما از ١۵ سپتامبر آغاز شد. اما آغاز کازار ما در شهرهای گوناگون با توجه به شرایط ویژه هر کدام از مناطق بود. در شمال کوردستان که آماج حملات سنگین [رژیم] قرار دارد مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت. قبل از اینکه ما کارزارمان را شروع کنیم نظامیان [تُرک] به خشونت دست زده بودند. علاوه بر ایپک اَر و گلستان دوکو، در شهر وان هم یک نظامی ترک دختری کورد را به نام دیلان و در آگری هم یک نظامی دیگر دختری به نام بشرا را به قتل رساندند و رویدادهای مشابه دیگری هم روی داده بودند. قتل از سوی نظامیان رژیم و قتل‌های جنسیتی با حمایت نیروهای دولتی انجام می‌شدند و در حال افزایش بودند. زیرا اینجا کوردستان است و بالطبع رخدادهای جداگانه‌ای در آن روی می‌دهند."

"ما می‌گوییم دیگر بس است"

عایشه گوکهان خاطرنشان کرد که خشونت دولت با ذهنیت مردسالار عجین شده و افزود که زنان همچون سیمرغ از خاکستر خود جان می‌گیرند و به مبارزاتشان ادامه می‌دهند.

گوکهان گفت:"شعار ما «از خود دفاع می‌کنیم» است. سمبل ما هم پرنده سیمرغ است. زیرا کوردستان هدف حمله هوایی، زمینی قرار گرفته است و ما هم تلاش می‌کنیم اثبات کنیم که مثل سیمرغ از خاکستر خودمان برمی‌خیزیم و زندگی تازه‌ای را از سر می‌گیریم. کارزار ما در پاسخ به حملات نیروهای نظامی، جنسیت‌گرا، نژادپرست و مردسالار است که علیه پارادایم دمکراتیک، آزادی زن و اکولوژیک ما اعلان جنگ کرده است. ما در آغاز نسبت به غصب حقوق اولیه خود می‌گوییم که دیگر بس است. این دستاوردها را ما در طی مبارزه‌ای ۴٠ ساله کسب کرده‌ایم. مثلا؛ گماشتن قیم‌ها به بهانه سیستم ریاست مشترک در واقع کودتایی علیه اراده خودمدیریتی زنان است. قیم یعنی اشغالگری، سیستم ریاست مشترک خط قرمز ما زنان است. اینچنین ما در مقابل این شیوه از اشغالگری ایستادگی می‌کنیم."

عایشه گوکهان یادآور شد که رژیم ترکیه زنان کورد را به شیوه‌ای گروهی دستگیر می‌کند و افزود:"پیش از این به صورت مختلط برخی از زنان و مردان را در لوای آنچه عملیات ک.ج.ک نامگذاری کرده بودند دستگیر می‌کردند. اما اکنون در یک مورد ٢٨ زن را با همدیگر دستگیر کردند. حمله‌ای بزرگ برای درهم شکستن اراده زنان است. نمی‌توانند اراده زنان را بشکنند به همین دلیل آنان را به گروگان می‌گیرند. زندان‌ها ترکیه در حقیقت به کمپ‌های اسرا مبدل شده‌اند."

"تا حصر امرالی درهم نشکند چیزی تغییر نخواهد کرد"

عایشه گوکهان افزود:"ما در کارزار اعلام شده خود جرایم ضدبشری را مورد ارزیابی قرار دادیم. مثلا؛ قربانی کردن حسکیف ١٢ هزار ساله برای ایجاد یک سد، یا حملات متعدد و مشابه دیگر."

سخنگوی جنبش زنان آزاد گفت:"ما با گفتن «دیگر بس است» در مقابل هر نوع حمله‌ به زندگی اکولوژیک و آزادیخواهانه زنان کارزار خود را آغاز کردیم. [حکومت] سیاست حصر را به تمامی عرصه‌های زندگی جامعه تعمیم داده است. ما می‌دانیم که حصر رهبر پ.ک.ک آقای اوجالان چه تأثیری بر جامعه می‌گذارد. ما می‌دانیم که تا حصر امرالی درهم نشکند سیاست منزوی ساختن جامعه هم پایان نخواهد یافت و ما می‌گوییم دیگر بس است، ما به دفاع روی آورده‌ایم."

عایشه گوکهان خاطرنشان کرد که در چهارچوب کارزاری که از ١۵ سپتامبر از سوی زنان کورد آغاز شده است ١١۴ نشست برگزار شده‌اند.

"نمی‌ترسیم و گام پس نمی‌گذاریم"

عایشه گوکهان سخنگوی جنبش زنان آزاد خاطرنشان کرد که آنان در ٧ نوامبر فعالیت‌های مرتبط با روز ٢۵ نوامبر (روز مبارزه با خشونت علیه زنان) را آغاز کرده‌اند. وی گفت:"ما روز ٧ نوامبر در شهرهای جزیر، گوَر و پرسوس  فعالیت‌هایی را برای ٢۵ نوامبر آغاز کردیم. اگر توجه کنید تمامی این مناطق در مرز واقع شده‌اند. زنان در این مناطق اگاهانه از سوی دولت هدف حمله واقع می‌شوند. مثل مبارزه‌ای که ٣ خواهر در دومینیک به راه انداختند، ما امروز در ترکیه این مبارزه را به پیش می‌بریم. با سیاست‌های جنگ‌افروزانه در ترکیه از زنانی انتقام می‌گیرند که حملات داعش و ذهنیت مردسالار سده ٢١ را در هم شکستند. روز ٢۵ نوامبر روز مبارزه ما در مقابل این حملات است. ما به عقب گام برنمی‌داریم، ترسی هم نداریم، زیرا این مبارزه با «زن، زندگی، آزادی» به معنی دست یافته است."