"بیشتر از همیشه نیازمند یک جبهه‌ی دیپلماتیک هستیم"

بیشتر از همیشه نیازمند یک جبهه‌ی دمکراتیک با پیشاهنگی زنان هستیم. زنان امروز اگر علیه اشغالگری و خیانت به میدان نیایند، پس چه وقتی زمان آن است؟

ابتکار عمل زنان جنوب کوردستان در خارج از میهن طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کورد بیشتر از همیشه نیازمند یک جبهه‌ی دمکراتیک با پیشاهنگی زنان است و درخواست نمود تا زنان به میدان آیند و علیه اشغالگری و خیانت مبارزه کنند، زیرا پیروزی بر فاشیسم و اشغالگری، محرکی برای رسیدن به آزادی، حق موجودیت و هویت ما است.

در بیانیه‌ی ابتکار عمل زنان جنوب کوردستان در خارج از میهن آمده است:

"در این قرن که قرن زنان و محیط زیست است، فاشیسم اردوغان و آن نیروهای خائن و مزدوری که در جبهه‌ی فاشیسم جای گرفته‌اند، بزرگترین تهدید علیه زنان، جامعه، زنان و طبیعت هستند. تهدید علیه موجودیت و هویتی هستند که برای نان، کار، آزادی و صلح مبارزه می‌کنند.

امروز این جنگ در سرتاسر جهان با قتل‌عام، کوچاندن، گرسنه کردن، خشونت و ویرانگری محیط زیست انجام می‌شود. در خاورمیانه رژیم فاشیستی اردوغان و نیروهای همکارشان جنگ و اشغالگری خاک، منابع زیرزمینی و منابع روی زمین، نابودی هویتهای متفاوت جامعه و زنان را تحمیل می‌کنند.

در هیچ عصری مانند این روزها خواست‌های اشغالگرانه‌ی اردوغان و رژیمش در بسیاری مناطق مانند لیبی، دریای سفید در مقابل یونان، آرتساخ، سوریه  با شکست مواجه نشده‌اند. هر روز شاهد شکست این رژیم در سطح خارجی و داخلی هستیم که به دلیل جنگ و اشغالگرانیش، اقتصادش در حال سقوط است و برای درست کردن این شرایط بحرانی و ناگوار، برای افزایش عمر رژیم فاشیستیش، برای فراهم کردن منابع مالی برای جنگ علیه کوردها و سایر خلق‌ها در داخل مرزهای ترکیه و بخش‌های دیگر کوردستان به ویژه در جنوب با همکاری پارت دمکرات کوردستان در مناطق گاره، متینا، هفتانین سلاح سنگین و نیروی نظامی به این مناطق منتقل می‌کند. پارت دمکرات کوردستان توسط رسانه‌هایش به عنوان بخشی از جنگ ویژه‌ی دولت ترکیه در حال جنگ‌افروزی هستند و بر تبل جنگ داخلی می‌کوبند و هم اخبار کذب منتشر می‌کنند و هم دست به دستگیری گسترده‌ی روزنامه‌نگاران و فعالان منطقه‌ی بهدینان زده‌اند.

حملات دولت ترکیه و پ.د.ک با توافق علیه خلق ایزدی در شنگال آغاز شد و اکنون نیز در حال برافروختن جنگی خطرناک هستند. با نزدیک شدن به سالگرد جنگ کوبانی اردوغان و رژیم فاشیستش در فکر برافروختن جنگی تازه با همکاری و جلوداری پارت دمکرات کوردستان هستند.

وظیفه ی ما زنان است که با تفاوت فکر و نظر، تفاوت هویت و سیاست و آیین و اتنیک خود علیه فاشیسم، جنگ، خیانت و نوکری و مزدوری بایستیم. ما زنان می‌گوییم: هفتانین، متینا و گاره فقط کوهستان نیستند بلکه برای ما کوهستان معنویات هستند، برای ما ارزش انسانی هستند، برای ما زنان این کوهستان‌ها هم جایگاه انسانیت هستند و هم ارزش‌های آزادی ما هستند. ما زنان باید بیشتر از همیشه در مقابل برافروختن جنگ و اشغالگری بایستیم. زمان آن فرا رسیده است که در مقابل اشغالگری فاشیسم و همکارانش و در مقابل خیانت صدای خود را برآوریم.

بیشتر از همیشه نیازمند یک جبهه‌ی دمکراتیک با پیشاهنگی زنان هستیم. اگر زنان امروز در مقابل فاشیسم و خیانت به میدان نیایند پس کی زمان آن فرا می‌رسد.

پیروزی به عنوان زن در جبهه‌ی مقابل فاشیسم و اشغالگری و حفظ ارزشهایمان، سبب رسیدن ما به آزادی، هویت و موجودیت خود است."