چاپ کتاب اساس‌نامه کژار به زبان کوردی و فارسی + دانلود کتاب

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) سومین کنگره‌ی خود را در فاصله روزهای ٢ تا ۴ آوریل ٢٠٢٠ برگزار کرده بود. کژار  اساس‌نامه‌ی مصوب سومین کنگره خود را منتشر نمود.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) سومین کنگره‌ی خود را در تاریخ ٢ تا ۴ آوریل تشکیل داد و اساس‌نامه‌ی خود را که در کنگره آماده نموده بود را منتشر نمود.

این اساس‌نامه در چهار بخش و به زبان‌های کوردی سورانی و کورمانجی و زبان فارسی در ۴٠ صفحه تدوین و چاپ شده است.

برای مطالعه یا دانلود اساس‌نامه‌ی کژار [اینجا] کلیک نمائید.