دلیر آمد: اقدام ۱ ژوئن توانایی جنگی گریلا را نشان داد

دلیر آمد یکی از فرماندهان ه.پ.گ گفت: اقدام ۱ ژوئن یکبار دیگر توانایی جنگی گریلا را نشان داد، اثبات کرد که گریلاها برای دفاع از هر چهار بخش کوردستان علیه دشمن آماده‌اند.

فرمانده ه.پ.گ دلیر آمد درباره اقدام ۱ ژوئن با آژانس خبری فرات گفتگو کرد و اظهار داشت:

"اقدام ۱ ژوئن برای مبارزه انقلابی گریلا و خلق جایگاه ویژه‌ای دارد، مخصوصا در سال ۱۹۹۹ همراه با توطئه علیه رهبر آپو، هدفشان نابودی خلق کورد و جنبش آزادی او بود. هدف دیگر این توطئه بین‌المللی شکست اراده و تسلیم خلق کورد و تحمیل زندگی برده‌وار بر این خلق مقاوم بود. رهبر اوجالان یک بدیل و راه حل نوین علیه این وضعیت ارائه نمود. هدف این بدیل رهایی جامعه از ذهنیت دولت و بازگشت به زندگی اجتماعی است. فاشیست‌ها آزادی جامعه را قبول نکردند و به هر راه کثیفی متوصل شدند، اما نمی‌دانستند که خلق کورد و گریلاها به رهبر اوجالان وفادارند. رهبر آپو این توطئه بین‌المللی را خنثی نمود و چندین بار به دولت اشغالگر ترکیه فرصت داد، اما دولت متجاوز ترکیه هیچ اقدامی عملی انجام نداد و درصدد نابودی جنبش آزادی و خلق کورد بود. اقدام ۱ ژوئن برخوردی دقیق با این رویکرد امحاء و نابودسازی بود."

امید بزرگی به‌وجود آورد

دلیر آمد گفت: تغییر در راه حل رهبریمان؛ موجب تغییر در زمینه ایدئولوژی و فلسفه و نظامی شد، اقدام ۱ ژوئن سرآغاز این روند برخوردها و نوگری بود.

آمد در ادامه افزود: باید این را اعتراف کنیم که رفقایی که این اقدام را اجرا کردند و به پله شهادت رسیدند عبارتند از: انگین سینجار، عادل بلکی، سرخوبون آمد، روبار ماردین، نوجان، دلیله، گل‌بهار و فرهاد کورتای. اقدام ۱ ژوئن حرفه‌ای بودن ه.پ.گ و توانایی رزمیدن و وفاداری این نیرو به رهبر آپو را نشان داد. اثبات کرد که نیروهای توطئه‌گر نمی‌توانند به اهدافشان برسند. خلق کورد در برابر گریلاها مسئولیت بزرگی را برعهده گرفت و امید بزرگی برای آینده به‌وجود آورد. جامعه از ایده‌ی رهبرش دفاع کرد و از روی نظامی نیز، موقعیت و جایگاه گریلا مستحکم‌تر شد. دیگر خلق از رهبرش و گریلاها دفاع کرد و در برابر توطئه‌گران تماشاچی نشد. اقدام ۱ ژوئن یکبار دیگر توانایی جنگی گریلا را نشان داد و ثابت کرد که گریلا در هر چهار بخش کوردستان برای مقابله با دشمن آماده است.

اقدام ۱ ژوئن ما را به یک مقاومت بی‌نظیر رساند

دلیر آمد تاکید کرد: اگر امروز علیه همه اسلحه‌ها و تجهیزات و سلاح شیمیایی و ممنوعه، در سنگرها و تونل‌های نبرد، مقاومتی بی‌نظیر و حرفه‌ای در کار است؛ یکی از نتایج درخشان اقدام ۱ ژوئن است! همچنین به مقاومت‌های عظیم تاریخ خلقمان اشاره نمود. اولین آن مقاومت بزرگ در زندان آمد پس از اقدام ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ بود. یکسری وقایع روی داد و شماری از رفقایمان شهید شدند و ما را به راه پیروزی کشاندند. اما مبارزه و مقاومت با سلاح شیمیایی و ممنوعه و انواع تجهیزات مدرن دولت فاشیست ترکیه نشان از نوگری و تجدید قواست. از مبارزات مسلحانه کشورهای دیگر درس گرفتیم؛ از گریلاهای ویتنام، چین و کوبا و آنگولا تجربه کسب کردیم. اما سطح بالایی که به آن رسیدیم نمونه‌ای برای بسیاری از جنبش‌های آزادیخواهی ملی است و به امیدی برای هواداران آزادی و دموکراسی بدل شده است. باید اهمیت تاریخی اقدام ۱ ژوئن را در تقویت توانایی رزمایش و دفاع ازخود دریابیم. اقدام ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ اولین گلوله در برابر تاریکی و استبداد و ارتجاع بود و اقدام ۱ ژوئن ۲۰۰۴ نشانگر مبارزه و موضع علیه توطئه‌گری، علیه کوردهای خیانتکار و تاریک‌سازی آینده‌ی خلقمان است.