دومین کنفرانس زنان خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز بکار کرد

دومین کنفرانس زنان خاورمیانه و شمال آفریق امروز با شعار "با اتحاد زنان ما انقلاب دمکراسی را ایجاد می‌کنیم" آغاز بکار کرد.

تشکلهای زنان امروز در بیروت پایتخت لبنان با شعار "با  اتحاد زنان ما انقلاب دمکراسی را ایجاد می‌کنیم" دومین کنفرانس زنان خاورمیانه و شمال آفریقا را برگزار کردند. این کنفرانس در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژوئیه برگزار می‌شود.

در این کنفرانس در خصوص نقش زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان بحران و جنگ‌ها زنان بحث و گفتگو شود. در این کنگره ۱۰۰ انجمن و نمایندگی زنان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سوریه، لبنان، ایران، عراق، فلسطین، تونس، سودان، لیبی، مراکش، اردن، مصر و کشورهای دیگر شرکت کرده‌اند. بنیاد ژن و ژیان از لبنان، بنیاد نوروز، انجمن زنان دمکرات لبنان، بنیاد زنان عراق، انجمن زنان دمکرات تونس، بنیاد کمیته‌های زنان فلسطین، جنبش زنان آزاد از ترکیه، سازمان زنان ایران در هامبورگ، کنگره ستار از روژآو و مجلس زنان سوریه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند.

به دلیل محدودیتهای کرونایی، تعداد نهادها و سازمان‌های شرکت کننده که تعداد آنها به ۳۰۰ نمایندگی می‌رسید، به یکصد نمایندگی تقلیل داده شد. نهادها و سازمان‌هایی که قادر به شرکت در این کنفرانس نشده بودند از طریق زوم در این کنفرانس شرکت می‌کنند. نخستین کنفرانس زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۳ در آمد، شمال کوردستان در سال ۲۰۱۳ برگزار شده بود.