فراخوان مشارکت در ۸ مارس: میادین را با رنگ و ترانه سرشار از زندگی می‌کنیم

زنان برای برگزاری مراسم ۸ مارس در آمد فراخوانی را منتشر کردند. در این فراخوان آمده است که با ترانه و شعار گردهم آمده و میدان استاسیون را با رنگ‌ها و ترانه‌هایمان سرشار از زندگی می‌کنیم.

مراسم ۸ مارس با سازماندهی و پیشاهنگی پلتفرم زنان دجله در آمد در شمال کوردستان، راس ساعت ۱۳:۰۰ با شعار «مخالفت با قتل زن و زندگی، مخالفت با انزوا، حراست از آزادی» در میدا استاسیون برگزار می‌گردد. فعالان زن که برای برگزاری این مراسم تلاشهای بی‌قفه‌ای را انجام داده‌اند، از تمامی زنان دعوت کردند که در این مراسم حضور پیدا کنند. این پلتفرم اعلام نمود که زنان با ترانه و شعار گردهم آمده و میدان استاسیون را با رنگ‌ها و ترانه‌هایمان سرشار از زندگی می‌کنند.

رمزیه سیزیجی از فعالان جنبش زنان اعلام نمود که برای برگزاری مراسم ۸ مارس روستا به روستا، کوچه به کوچه با زنان ارتباط برقرار کرده و در ۸ مارس زنان در میدان استاسیون تجمع خواهند کرد. سیزیجی در ادامه سخنانش گفت: با هیجان و شوری عظیم برای برگزاری مراسم ۸ مارس فعالیت کرده‌ایم و مبارزه و فریادهای ما همچنان ادامه خواهند یافت. ما منتظر خواهیم بود تا از حضور تمامی زنان در میدان استاسیون استقبال کنیم. با ترانه و شعارهایمان گردهم آمده و میدان استاسیون را با رنگ‌های زندگی می‌آراییم.

مدینه افی از فعالان دیگر جنبش زنان آزاد نیز اعلام کرد که در مقابل حمله و آزار و تعدی به زنان خانه به خانه زنان را سازماندهی می‌کنند. وی در ادامه افزود: ما برای خاتمه دادن به ذهنیت مردسالاری مبارزه می‌کنیم. فراخوان ما برای زندگی است، ما انتظار داریم همه در این مراسم با رنگهای خود، با ترانه‌هایشان و با شعارهایشان در میدان استاسیون در آمد حضور پیدا کنند.

منبع: MA