حزب آزادی زنان کوردستان: ۸ مارس میراث مبارزات و پیروزی زنان است

پاژک به مناسبت ۸ مارس، از همه‌ی زنان خواست به خیابان‌ها آمده و فریاد برای زندگی آزاد و برابر را برآورند. در این روز مهم عهد و پیمان خود برای رسیدن به پیروزی و مبارزات خود را تکرار کنید.

حزب آزادی زنان کوردستان (PAJK) به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان تلاشگر در وبسایت رسمی خود بیانیه‌ای منتشر کرده است. پاژک ضمن تبریک روز ۸ مارس اعلام نمود، پشتیبانی از مبارزه‌ی هر زنی که برای دفاع از موجودیت و حقوق زنان جان خود را فدا کرده است، قبل از هر چیز وظیفه‌ی هر فرد و طیف و مسئولیت تک تک زنان است.

 بیانیه پاژک به شرح زیر می‌باشد:

"روز هشتم مارس را به زنان مبارز روزا لوکزامبورگ، کلارا زتکین و ۱۲۹ زن که به دلیل نبود حق و حقوقشان جان خود را از دست دادند و به همه‌ی زنان مبارز تبریک می‌گوییم و یاد آنان را گرامی می‌داریم. همچنین روز ۸ مارس را به پدید آورنده‌ی انسان آزاد و زنان آزاد، رهبر آپو که با فکر و اندیشه‌ی خود معنی این روز تاریخی را بیشتر کرد و حزب زنان و ارتش زنان را ایجاد نمود و آن را گسترش داد، تبریک می‌گوییم و به او سلام و درود می‌فرستیم. یاد شهدایمان که با رنج و فداکاری و اراده‌ای عظیم به پیشاهنگ و آفریننده‌ی زندگی آزاد تبدیل شدند، رفیق سارا، شیلان کوبانی، شیرین علم هولی، ویان سوران، زین، لیلا را گرامی می‌داریم در وجود آنها یاد همه‌ی شهدا که روز ۸ مارس را در همه‌ی لحظات مبارزاتشان معنادارتر کردند، گرامی می‌داریم و عهد و پیمانی را که با آنها بسته‌ایم، دوباره می‌کنیم. ما این روز را به همه‌ی زنان کورد، زنان خاورمیانه و زنان جهان که امروز در مقابل جهان مردسالاری مقابله می‌کنند و مبارزه می‌نمایند و هر روز را به ۸ مارس تبدیل می‌کنند، تبریک می‌گوییم.

"روز ۸ مارس مانند پایان یک دوره و آغاز دوره‌ی دیگر برای پیشبرد مبارزات و قیام زنان است"

در تاریخ مبارزات زنان در قرن ۱۹ و ۲۰ روز ۸ مارس دارای جایگاهی مهم و نشانه‌ی آغازی نو برای مبارزات است. در تاریخ بشریت مبارزات زنان هر زمان و به طور مداوم با دادن قربانیان بزرگ ادامه یافته و به نتیجه رسیده است. اما نتایجی که به دست آمده است، در وجود خود حفظ همه‌ی ارزش‌های روشن فکری، سیاسی و اخلاقی جامعه را در بر گرفته و آنها را سرپا نگه داشته و توانسته است مانع از نابودی آن‌ها و جامعه شود. روز ۸ مارس بیشتر از آنکه مانند یک رخداد نگریسته شود، بیشتر حقیقت و شرایط و وضعیت زنان و جامعه در قرن ۱۹ و ۲۰ را آشکار می‌کند. این روز مانند پایان یک دوره و آغاز نمودن دوره‌ای برای پیشبرد مبارزات و قیام زنان است. این روز مانند روز جشن زنان نیست، بلکه برعکس با وارد شدن به قرن ۲۱ در مقابل جهان مردسالاری، سیستم کاپیتالیسم، تفکر دولت-ملت، آیین پرستی، نژادپرستی به حقیقت مبارزات بسیار رادیکال در تاریخ مبارزات زنان تغییر یافته است.

زنان مانند یک ملت و مانند یک جامعه‌ی بشری در جهانی دور از آزادی، برابری، صلح و امنیت و آرامش زندگی می‌کنند. مسائل زنان، ملل فرودست، جمعیت‌ها و بشریت در اساس خود به شکل‌گیری تفکر و ذهنیت مرد برمی‌گردد. همراه با تاسیس اولین دستگاه دفاعی، این تفکر دولت روز به روز مسائل را بزرگ‌تر و عمیق‌تر کرده است. زنان و بشریت در مقابل تفکر مرد-دولت هرگز تسلیم نشده و از هر فرصتی برای مبارزه و مقاومت استفاده کرده و قیام کرده‌اند. اینگونه سیستم مرد بر اساس یک جنس، یک نژاد، یک رنگ، یک سیستم، یک پرچم و یک ملت خود را سازماندهی کرده‌اند و به همین دلیل هم زمان با آن که تاریخ بشریت مالامال از جنگ، کشتار، قتل‌عام، غارت، حمله، اسارت، تجاوز و پاکسازی است، اما در مقابل آن نیز سرشار از قیام، فداکاری، رنج، مبارزات، مقاومت و بنیانگذاری نیز می‌باشد. سیستم مردسالاری در طول تاریخ تاکنون، نه تنها از لحاظ تفکر و سیستم خود در مقابل مبارزات، فکر و روشنفکری جامعه‌ی زنان، خود را خشک و متعصب کرده و هیچ تغییری نکرده است، بلکه آنها را به دفاع و پافشاری تغییر داده است و هم زمان با این تفکر خود را  برای رسیدن به بن بست بزرگتر آماده می‌کند، اما می‌داند این بن‌بست نه به خاطر اشتباهات زنان، ملت‌های فرودست و جامعه‌ی بشریت، بلکه به دلیل تفکر و ویژگی مرد-دولت ایجاد شده است.

"مبارزات زنان در کوردستان، اراده و روحیه‌ی آزادی ایجاد کرده است"

سیستم مرد-دولت در ترکیه و رژیم آ.ک.پ، همه‌ی ترکیه و  باکور کوردستان را به زندانی بزرگ برای محاکمه‌ی زنان، مبارزان، مقاومتگران و فعالان تبدیل کرده است.

رژیم ایران با صدور حکم اعدام برای زنان، مهر خود را بر تاریخ زده و دشمنی خود با زنان را آشکار کرده و می‌کند. به همین دلیل مبارزات و جستجو به دنبال حقایق توسط زنان، سیستم مردسالار در ایران را فرو می‌پاشد و زندگی آزاد را ایجاد می‌نماید.

در عراق و باشور کوردستان نیز تفکر مرد به اندازه‌ای ریشه زده است که هیچ روزی به نام روز زن وجود ندارد. همچنین زنان را نادیده گرفته و سیستم دولت را بدون نقص می‌دانند. اینگونه بر سیستم و سیاست روپوش گذاشته و نبود آگاهی جنسیتی و تبعیض دینی، عقیدتی و ملی بسیار آشکار و واضح است. مشخص است، که تنها مبارزات زنان برای اثبات موجودیت‌شان با مبارزات سازمان یافته به دست می‌آید و می‌توانند میهن را از تفکر و بن بست سیستم مردسالار نجات دهند.

مبارزات زنان در کوردستان اراده و روحیه‌ی آزادی ایجاد کرده و روز به روز اتحاد میان زنان در خاورمیانه بیشتر می‌شود.

در مقابل این سیستم به بن‌بست رسیده، دیگر لازم است مبارزاتی علمی، سازمان یافته، متحد و سرتاسری توسط زنان و بشریت به وجود بیاید. ویژگی قرن ۲۱ از هر لحاظ به زنان فرصت می‌دهد که این قرن را به قرن آزادی زنان و جامعه تغییر دهند. رهبر آپو با پیش‌بینی و تفسیرهای تاریخی و اجتماعی خود، خصلت و حقیقت این قدرت را آشکار کرده و با وارد شدن به قرن ۲۱ و با ایجاد حزب زنان پاسخ سیستم مردسالاری را داده است. این اقدام در تاریخ مبارزات زنان بزرگترین ضربه‌ایست که به تفکر مردسالاری وارد شده است. این اقدام تاریخی که رهبر آپو در مقابل تفکر و ذهنیت مردسالاری ایجاد نموده است، برای مبارزات همه‌ی ملت‌ها و قربانیان بشری در قرن ۱۹ و ۲۰  به پاسخی بسیار مناسب و معنادار تبدیل شد."