حزب آزادی زنان کوردستان: گریلاهای یژا ستار بر مبنای خط مشی سما یوجه تاریخ را از نو می‌نویسند

شورای اجرایی پاژک یاد سما یوجه را گرامی داشت و اعلام کرد، هر گریلای یژاستار برخط فدایی سما، گُلان و زیلان تاریخ را از نو می‌نویسد.

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) به مناسبت ۲۳مین سالگرد شهادت سما یوجه بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود منتشر کرد.

بیانیه پاژک به شرح زیر می‌باشد:

"به مناسبت بیست و سومین سالگرد شهادت مبارز و پیشاهنگ خط آزاد زنان، رفیق سما یوجه با کد سازمانی سرهلدان، ما به عنوان حزب آزادی زنان کوردستان در حضور رفیق سما، گلان و زیلان یاد همه شهدای مبارزات آزادی را گرامی داشته و عهد می‌بندیم، به مبارزات خود ادامه دهیم.

رفیق سما یوجه در سال ۱۹۷۱ در آگری متولد شد. وی در اجتماعی میهن‌دوست بزرگ شد. این حقیقت اجتماعی در ایجاد شخصیت رفیق سما بسیار تاثیر داشته و او پیشاهنگی مبارزات را بر عهده گرفت. رفیق سما در حقیقت وجودی خود جنبش آزادی را شناخت و در سال ۱۹۹۱ به مبارزات آزادی پیوست. در تاریخ مبارزات همه‌ی ملت‌ها و جوامع مقاومتگران و شخصیتهای پیشاهنگ، مهر خود را بر مراحل مختلف مبارزات می‌زنند. این حقیقت تاریخی در کوردستان نیز با پیشاهنگی فکر و فلسفه رهبر آپو با ایجاد زن آزاد، زندگیی نو ایجاد کرد. رفیق سما یوجه شخصیتی پیشاهنگ بر اساس فلسفه و تفکر رهبر آپو ایجاد نمود و در مقابل تفکر مرد و جامعه مردسالار در کوردستان که زن و جامعه را به اسارت گرفته بود و مبارزات بزرگ داخلی در آن وجود داشت، برای ایجاد زنی آزاد در کوردستان، در وجود خود مبارزات را آغاز نمود. این حقیقت مبارزات که رفیق سما و هزاران رفیق شهید دیگر آن را به پیش بردند و به دست ما دادند، امروز علیرغم همه دشواری‌های خود در هر چهار بخش کوردستان با پیشاهنگی زنان ادامه دارد.

در مقابل تفکر نابودگر نمایندگی زنان آزاد را به عهده گرفت

در ۲۳مین سالگرد شهادت رفیق سما یوجه ما به عنوان جنبش آزادیخواهی کوردستان و به ویژه جنبش آزادی زنان با حملات تصفیه کننده جدیدی مواجه شده‌ایم. در مقابل رهبریمان حصری شدید با هر روش ممکن ادامه دارد. نیروهای توطئه‌گر همانطور که در سال ۱۹۹۸ با اسارت گرفتن رهبرا آپو می‌خواستند جنبش ما را از بین ببرند، امروز نیز با همان تفکر به حملات خود ادامه می‌دهند. رفیق سما به یکی از آن رفقایی که این توطئه‌ی بزرگ علیه رهبر آپو و زنان آزاد و خلق کوردستان را به خوبی دید، تبدیل شد و با آتش پیکر خود پاسخ توطئه‌گران را داد. در مقابل فاشیسم و تفکر دولت اشغالگر ترکیه در زندان‌ها، بر خط مشی سارا، کمال و مظلوم نمایندگی هویت زن آزاد را به عهده گرفته و مقاومت کرد. چون رفیق سما تفکر آزادی زن را در وجود خود پرورش داده بود، به پیشاهنگ این خط‌مشی تبدیل شد. رفیق سما و صدها رفیق شهید دیگر، حلقه‌ای از آتش در اطراف رهبری ایجاد کردند و با شعار "هیچ کس نمی‌تواند روز روشن ما را تاریک کند"، تفکر توطئه را شکست دادند. رهبر آپو با مقاومت و موضع‌گیری تاریخی خود با پایبندی به حقیقت و خط شهدا، ۲۲ سال است برای موجودیت و حفظ کورد آزاد و برای دائمی کردن انقلاب زنان و ایجاد جامعه‌ای سیاسی و اخلاقی به روشی تاریخی در امرالی مقاومت می‌کند. رهبری همیشه حقیقت شهدا را با پیشبرد اقدامات تاریخی، پاسخ دشمنان را داده و حقیقت مبارزات را با حقیقت شهدا بزرگ‌تر کرد. ما به عنوان حزب آزادی زنان کوردستان تاکنون بر اساس این حقیقت مبارزه می‌کنیم.  همانطور که رفیق سما می‌گوید؛"همانگونه که در آسمان دو خورشید وجود ندارند، برای زنان نیز دو سرچشمه اراده وجود ندارد" و برای خود فلسفه و تفکر رهبر آپو را مبنای ایجاد شخصیت زن آزاد قرار داده بود که برای ما زنان همیشه سرچشمه نور بوده است.

هر گریلای یژاستار برخط سما، گلان و زیلان تاریخ را از نو بازنویسی می‌کند

ما امروز بر اساس این میراث و دستاوردهایی که شهدا به دست آوردند و به ما سپردند، در مقابل دولت اشغالگر و فاشیستی ترکیه که با همکاری آ.ک.پ و م.ه.پ در اوج جنگ قرار دارد، و با همکاری نیروهای توطئه‌گر، در چهارچوب استراتژی جنگ خلق انقلابی جنگی سخت و مبارزاتی بزرگ را انجام می‌دهیم. در وجود هر گریلای یژاستار، خط فدایی سما، گلان و زیلان با خط زرین تاریخ را از نو بازنویسی می‌کنند. در سرتاسر کوردستان به عنوان جنبش آزادی و حزب آزاد زنان کوردستان ما در مرحله مبارزات تاریخی قرار داریم. آنهایی که بر خط رفیق سما یوجه مبارزه می‌کنند، در تمامی کوردستان و زندان‌های دولت فاشیستی ترکیه برای زندگی آزاد مقاومت می‌کنند. این رفقایی که بر خط شهید سما و زیلان مبارزه می‌کنند، عهد بسته‌اند، تا آزادی فیزیکی رهبر آپو را محقق سازند و در مقابل دولت فاشیستی ترکیه مقاومتی بی‌مانند انجام می‌دهند. این اراده و این تصمیم که امروز گریلاهای یژاستار در زاگرس، زاپ، متینا و همه کوهستان‌های کوردستان انجام می‌دهند، نشانه الهام گرفتن از حقیقت سما، گلان و زیلان است که آنها نیز از کوردستان اراده گرفتند. این تصمیم‌گیری، وابسته بودن زنان کورد به رهبری آزاد را نشان می‌دهد. با روح سما مبارزه کردن و با موضع‌گیری و عملیات‌های زیلان جنگیدن با وابسته بودن به رفیقانمان برخط فدایی، اگر ما در خط خلق انقلابی شرکت نمایم، حقیقت زندگی آزاد و همیشگی در کوردستان، خاورمیانه و جهان را با پیشاهنگی زنان آزاد تضمین می‌کنیم.

بر اساس این ذهنیت و تفکر ما یک بار دیگر یاد رفیق سما وجه و همه‌ی شهدای ماه ژوئن و شهدای کارزار شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور را گرامی داشته و عهد خود را دوباره تکرار می‌کنیم. ما اعلام می‌کنیم که در مقابل حملات و توطئه‌های دشمنان، خط شهدایمان، مبارزات زنان و خلق‌ها را به پیروزی خواهیم رساند و اشغالگری و مزدوریگری را در کوردستان شکست خواهیم داد."