حزب آزادی زنان کوردستان: مقاومت در اطراف رهبر آپو بزرگتر می‌شود

شورای اجرایی پاژک به مقاومتگران اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم ترک سلام و درود می‌فرستد و اعلام کرد: مقاومت در اطراف رهبر آپو بزرگتر می‌شود و همین امر ضامن پیروزی است. پاژک از پ.د.ک خواست دست از خیانت و نیرو دادن به رژیم اردوغان بردارد.

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان (PAJK) در مورد اعتصاب غذای زندانیان پرونده‌ی پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم فاشیستی ترکیه، بیانیه‌ای منتشر کرد.

"کارزار زمان زمان آزادیست، گسترده‌تر می‌شود"

پاژک در بیانیه‌اش، اهمیت ادامه‌ی کارزار 'زمان، زمان آزادیست' که ک.ج.ک و ک.ژ.ک آن را اعلام کردند، را یادآور شد و اعلام کرد: این کارزار در حال حاضر از طرف اقشار مختلف جامعه به خوبی پشتیبانی می‌شود و روز به روز افراد بیشتری به آن می‌پیوندند.

"فعالیتها و اعتصاب‌ها سبب آزادی رهبر آپو و زنان و همه‌ی کوردها خواهد شد"

پاژک به اهمیت اعتصاب زندانیان سیاسی پرونده‌ی پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم فاشیست ترکیه و فعالیتهای خارج از زندان علیه حصر اشاره کرد و خاطرنشان نمود: اعتصاب‌ها و تلاش‌ها برای آزادی رهبر آپو در زندان‌ها و خارج از زندانها و در شهرها و کوهستان، آزادی رهبر آپو و زنان و کوردها را با خود به دنبال خواهد داشت و فاشیسم را از میان خواهد برد.

"نیروهای فاشیستی با مبارزات خلقمان نابود خواهند شد"

پاژک همچنین به حملات اشغالگرانه ی رژیم فاشیستی ترکیه به خلق‌های کوردستان، ترکیه و خاورمیانه و نقش پ.د.ک در آنها اشاره کرده و اعلام کرد:رژیم آ.ک.پ-م.ه.پ به همراه پ.د.ک تلاش می‌کنند با نیروهای نظامی و سیاسی خود روی حقیقی فاشیسم را بپوشانند. همه‌ی خلق‌های کوردستان و جهان می‌دانند که پ.ک.ک آینده‌ی آزادی همه‌ی خلق‌ها و زنان را محافظت می‌کند. هم زمان به دلیل آنکه رهبرمان نمایندگی این خط را به عهده دارد در امرالی به شدت منزوی شده است. هر فردی و هر طیفی با درک این حقیقت، در کارزار 'زمان، زمان آزادیست' شرکت می‌کند.

کارزار هم روز به روز با شرکت اقشار مختلف جامعه گسترده‌تر می‌شود که جای سپاسگذاری دارد. در زندان‌ها شرکت رفقای پ.ک.ک و پاژک با اعتصاب غذا برای آزادی رهبر آپو، کارزار را بامعناتر کرده است. این هم سبب می‌شود تا مقاومت در اطراف رهبر آپو بزرگتر شود و بدون شک پیروزی را به دنبال خواهد داشت.

"مقاومت شهر و کوهستان را مهم و مکمل یکدیگر توصیف می‌کند"

شورای اجرایی پاژک مقاومت گریلا در کوردستان و مقاومت زنان و خلق کورد در داخل و خارج میهن را یادآور کرد و آنها را بسیار مهم و مکمل یکدیگر توصیف کرد و اعلام کرد: نیروهای گریلا نمایندگان آینده‌ی روشن همه‌ی خلق‌ها و مبارزات آزادی زنان و خلق‌های فرودست است.

"پ.د.ک دست از خیانت و نیرو دادن به رژیم اردوغان بردارد"

حزب آزادی زنان کوردستان در مورد همکاری پ.د.ک با رژیم ترکیه از این حزب درخواست کرد: پ.د.ک باید دست از خیانت بردارد و به ابزاری برای نیرو بخشیدن به رژیم فاشیستی اردوغان تبدیل نشود. باید هر فرد و گروه و طیفی به مسئولیت خود در این مرحله‌ی تاریخی عمل کند و به مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد بپیوندد و با اشغالگری رژیم ترکیه مقابله کند و برای رسیدن به آزادی مبارزات را افزایش دهد.