جنبش انقلابی متحد زنان: ما به دنیز قول می‌دهیم این مبارزه را به پیروزی خواهیم رساند

جنبش انقلابی متحد زنان (KBDH) با اعلام اینکه ما مسببین قتل دنیز پویراز را مورد بازخواست قرار خواهیم داد، گفت: "ما به دنیز قول می‌دهیم؛ این مبارزه برای آزادی را به پیروزی خواهیم رساند."

در بیانیه KBDH آمده است: "مردم ترکیه و شمال کوردستان در ۱۷ ژوئن شاهد یک قتل‌عام جدید بودند. هدف این قتل‌عام یک کورد، یک زن، یک انقلابی بود."

در این بیانیه آمده است که حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ / م.ه.پ در بحران بزرگی به سر می‌برد، علی رغم همه تلاش‌ها نمی‌تواند خود را از بحران بیرون بکشد و بنابراین حملات خود را روز به روز شدت می‌بخشد. این بزرگترین آرزوی دولت فاشیست است که با ترس، ستم، شکنجه و قتل عام، مردم را سرکوب کنند و نیروهای دمکراتیک و انقلابی را مجبور کنند تا آلترناتیو خود را پایان دهند. این حکومت فاشیست بر اساس این خواسته عمل می‌کند. قتل دنیز پویراز نیز نشانه بارزی از این خواسته است. اما این خواسته برآورده نمی‌شود. حاکمیت فاشیستی و نظام فاسد آن از همه جنبه‌های آن آشکار شده است  و خشم مردم  افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است: "یک دنیز رفت، هزاران دنیز می‌آیند. انتقام دنیز توسط هزاران دنیز دیگر از فاشیست‌ها گرفته خواهد شد. ما به عنوان جنبش انقلابی متحد زنان به دنیز قول می‌دهیم این مبارزه برای آزادی به پیروزی خواهد رسید. ما بازخواست قاتلان را به فردا موکول نمی‌کنیم، ضربه نهایی را به فاشیسم وارد می‌کنیم و مبارزه خود برای آزادی زنان را به پیروزی خواهیم رساند.

"برای بازخواست قاتلان دنیز ما در همه زمینه‌های مبارزه به پیش خواهیم رفت."