جنبش زنان آزاد: در ماه نوامبر سازماندهی و مبارزات خود را توسعه می‌دهیم

بریتان اونن فعال جنبش زنان آزاد اعلام نمود که کارزار از خود مراقبت می‌کنیم، برای زنان بارقه‌های امید تبدیل شده است و در این رابطه اظهار داشت: ما مجبور نیستیم که سرکوبگری‌ها را تحمل کنیم،

کارزار از خودمان مراقبت می‌کنیم که از سوی جنبش زنان آزاد از ۱۵ سپتامبر آغاز شده است، مدت ۴ ماه است که ادامه دارد. جنبش زنان آزاد در یکماهه نخست این کارزار را در مقابله با انزوای تحمیلی بر رهبر آپو، قتلعام سیاسی، شکنجه، تجاوز به زنان، حمله به زبان کوردی به پیش برده است. اکنون نیز این کارزار تحت عنوان مراقبت از خود، فعالیتهای خود را ادامه می‌دهد.

بریتان اونن اعلام نمود که این کارزار در یکماه نخست به اهداف خود دست یافته است. ما در ماه دوم این کارزار در ۲۵ اکتبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بر سازماندهی زنان تاکید کرده و مبارزه را متوجه این بخش می‌کنیم. در ماه نخست این کارزار هدفمان این بود که آگاهیهای جنسیتی را افزایش داده و در این رابطه مسئله دفاع ذاتی را برجسته کنیم. در سطح جهان، این مسئله صرف مسئله زنان نیست بلکه به حاکمیت نیز ارتباط دارد. ما مردان را نیز وارد این کارزار کردیم. در تمامی جهان در مقابله با دستارودهای زنان، شاهد حمله هستیم. اما این حملات در ترکیه و در جغرافیای کوردستان از شدت بیشتری برخوردار است.

مراقبت از خود

اونن در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر علیه دستاوردها و بدن زنان، حملاتی صورت گیرد، باید در مقابله با آن از نحوه دفاع نیز اطلاع داشت. دفاع از خود نه فقط دفاع فیزیکی است. بلکه مشتمل بر دفاع از فرهنگ، زبان و هوست زنان و مسئله زنانگی است. خصوصا که مسئله دفاع از خود برای زنان کورد بسیار لازم است. به همین دلیل ما زنان در این بخش از کارزار از خودمان مراقبت می‌کنیم، تغییر دادیم. همراه با این اقدامات که می‌توانند به تمامی حوزه‌های زندگی تسری پیدا کنند، ما همچنان تلاش می‌کنیم که به تمامی زنان دسترسی داشته باشیم. در روزهای آینده ما این کارزار را برای ماه دوم آغاز می‌کنیم.

کارزار به امیدی برای زنان تبدیل شده است

اونن همچنین اظهار داشت که در چارچوب کارزار مراقبت از خود، اقدامات و فعالیتهای آنها از استانبول تا جولمرگ، از مردین تا آنتالیا و بسیاری از شهرها و مناطق دیگر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. این کارزار روحیه زنان را ارتقا می‌بخشد. زنان دریافته‌اند که تنها نیستند. روزانه ما شاهد حمله به زنان هستیم، در هر روز ما شاهد قتل ۳-۴ زن هستیم، از سوی دیگر زنان با تجاوز، تعدی و شکنجه مواجه می‌شوند. کارزار ما به امیدی برای زنان تبدیل شده است.

ما ثمره مبارزه چهل ساله‌امان هستیم

بریتان اونن حملات آ.ک.پ علیه زنان را در راستای به بن‌بست رسیدن این حزب بازخوانی کرده و اظهار داشت: مبارزه ما زنان مبارزه‌ای جدید نیست، بلکه این مبارزه ثمره و بهره ۴۰ سال میارزه است. حاکمیت می‌داند که زنان از چنین نیرویی برخوردار هستند که جامعه را دگرگون کنند. مبنای حمله به نهادها و سازمان‌های زنان، نمایندگان سندیکاهای زنان، تلاش‌ها و مبارزات بی‌وقفه زنان است.

اونن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که با انتصاب گماشتگان آ.ک.پ به شهرداری آمَد، مبارزات زنان را هدف قرار دادند. گماشتگان تمامی سازمان‌های زنان را از میان برداشتند. ان اقدام نیز با خشونت و جنایت علیه زنان کاملا در ارتباط است. زنان برای شکایت از این اقدامات خشن هیچ سازمان و نهادی را برای شکایت نمی‌یابند. این خشونتها را اکنون در شکل قتل زنان مشاهده می‌کنیم. می‌توان گفت که در این فرایند، در آمد زنان بسیاری کشته شده‌اند یا با خشونت مواجه شده‌اند. موارد زیادی از این خشونت‌ها را می‌توان یافت.

اونن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هدف قرار دادن سازمان‌های زنان و زنان فعال در این عرصه، گشودن راه برای قتل زنان است. ما به عنوان زنان فعال در جنبش زنان آزاد با ادعا و خواست تغییر در جامعه، در مقابل این اقدامات مقاومت می‌کنیم. چنین حملاتی ما را در پیگیری اهدافمان مصرتر می‌نمایند و باعث می‌شود که ما بیش از پیش به سازماندهی خودمان دست بزنیم. مبارزه برای آزادی زنان را سالهاست که پیگیری می‌کنیم و از طریق این کارزار نیز در مقابله با حمله به هویت، فرهنگ و زبانمان، مکانیزمهایی را برای دفاع از خود در پیش می‌گیریم.

دست در دست هم، زندگی را دوباره می‌سازیم

بریتان اونن به عنوان عضو فعال جنبش زنان آزاد در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: با شما زنان پیمان می‌بندیم که شما تنها نیستید، ما محکوم به پذیرش خشونت نیستیم، ما ناگزیر نیستیم در مقابل قتل و کشتار زنان سکوت کنیم. باید زنان با همدیگر جامعه را تغییر داده و زندگی را دوباره از نو بسازند.