جنبش زنان آزاد: زندگی آزاد با مبارزه حاصل می‌شود

جنبش زنان آزاد (تژا) به مناسبت ١ شهریور در پیوند با سیاست حبس، جنگ، نژادپرستی و فاشیسم بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: زندگی آزاد تنها با تداوم مبارزه و سازماندهی حاصل می‌شود.

جنبش زنان آزاد (TJA) به مناسبت ١ شهریور، روز جهانی صلح بیانیه‌ای در پیوند با سیاست حبس، جنگ، نژزادپرستی و فاشیسم منتشر کرد و اعلام کرد که تنها در سایه مبارزه و سازماندهی جمعی می‌توان زندگی آزاد را میسر نمود.

متن بیانیه به شرح زیر است:

جنگ تنها به خونریزی و کشتن خلاصه نمی‌شود، باعث پاکسازی هویتی و ملی نیز می‌شود. طبیعت را ویران می‌کند، کودکان را به گرسنگی می‌کشاند. جنگ رنج و درد زنان را نمی‌بیند و به قتل‌عام زنان منجر می‌شود. اگر حاکمیت و مردان سلطه‌طلب مسلح می‌شوند، در برابر زنان خواهان صلح و امید آشتی نیز هستند و مبارزه می‌کنند. به همین دلیل است که زنان در برابر جنگ‌طلبی، تبعیض جنسیتی و فاشیسم همیشه با صدایی رسا خواهان صلح و آشتی هستند.

به شیوه‌ای سیستماتیک و توطئه‌آمیز اقدام به نسل‌کشی زنان می‌شود و زنان قربانیان اول جنگ و خشونت هستند، به همین دلیل ضرورت مبارزه‌ای فراگیر و بزرگ علیه آن وجود دارد و باید خیابانها را با صدای اعتراض زنان به لرزه درآوریم.

ما نیک می‌دانیم که خواسته نهایی ما زندگی آزاد است، اما این خواسته برحق در تاریکی و فاشیسم خفه می‌شود. این خواسته برحق ما با سازماندهی و حرکت سیستماتیک ما متجلی می‌شود، لذا با عزت و افتخار از هویت زنانه خود دفاع کرده و می‌گوییم: «زنده‌باد زنان»، «زنده‌باد آشتی»، «ژن، ژیان، آزادی».