جوامع زنان کوردستان: خشونت و مردسالاری و فاشیسم را از ریشه می‌کنیم

ک.ژ.ک به مناسبت ۲۵ نوامبر پیامی منتشر کرد و در آن تاکید نمود، علیه قتل‌عام زنان از زنان آزاد و جامعه‌ی آزاد دفاع می‌کنند و زندگی آزاد بنیاد می‌نهند و اعلام کردند؛ با مبارزاتمان خشونت و مردسالاری و فاشیسم را از بیخ و بن می‌کنیم.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (KJK) در بیانیه‌ای که به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، منتشر کرد می‌گوید؛ برای رسیدن به معنی حقیقی ۲۵ نوامبر و از ریشه نابود کردن خشونت، مبارزات خود را با زنان جهان یکی می‌کنیم.

در بیانیه‌ی ک.ژ.ک آمده است، هر روزه در سرتاسر جهان صدها زن توسط قدرت مردسالاری کشته می‌شوند، به آنها تجاوز شده و متحمل خشونت می‌شوند، رژیمهای فاشیست مردسالار با هدف اینکه مبارزات دمکراتیک جامعه را در هم بشکنند، در ابتدا زنان پیشاهنگ را هدف قرار می‌دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :"ما برای آزادی زنان کوردستان، علیه خشونت جنس مرد و مقاومت شجاعانه‌ای که در مقابل اشغالگری و فاشیسم انجام می‌دهند، احترام بسیار قائل هستیم."

ک.ژ.ک با خاطرنشان کردن اینکه آنان برای مقابله با خشونت‌ها کارزاری با عنوان "علیه قتل‌عام زنان، زمان آزادی زن و جامعه است "را آغاز کرده‌اند افزوده است: مسئله‌ی خشونت علیه زنان را به عنوان یک مسئله‌ی مهم اجتماعی می‌بینیم، با این هدف از مردان می‌خواهیم که همکار فاشیستها نشوند، خود را از زهر پدرسالاری پاک کنند، برای این هدف هم عبدالله اوجالان را برای خود سرمشق و اساس قرار دهند و در فکر و اندیشه‌ی وی تفکر و تعمق کنند و اینگونه تفکر مردسالاری را در خود از بین ببرند.

جوامع زنان کوردستان، برای پایان دادن به خشونت در مقابل زنان، بنیاد نهادن زن آزاد و ایجاد نیروی دفاعی میان زنان را تنها راه مقابله با خشونت علیه زنان می‌دانند."

در پایان ک.ژ.ک از همه‌ی زنان جهان می‌خواهد که علیه خشونت جنس مرد و فاشیسم، با هم متحد شده و مبارزات مشترک انجام دهند.