جوامع زنان کوردستان: رژیم تبهکار ترکیه باج همه‌ی تجاوزات به زنان را خواهد داد

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان در مورد تجاوز گروهی ۲۷ مرد وابسته به رژیم ترکیه به یک کودک و دو زن در منطقه‌ی کرجوس شمال کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

پس از آنکه در منطقه‌ی کرجوس استان الیح شمال کوردستان، ۲۷ مرد شامل سرباز، پلیس و مزدورهای رژیم ترکیه به یک کودک و ۲ زن تجاوز کرده و زنان را مجبور به تن فروشی کرده بودند، رژیم ترکیه به جای آنکه متجاوزان را دستگیر و مجازات کند، یک خبرنگار آژانس خبری ژن‌نیوز را که این خبر را منتشر کرده بود، تهدید کرد.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) در رابطه با این جنایت بیانیه‌ای منتشر کرده و طی آن دولت ترکیه و مردان متجاوز را به شدت محکوم کرد و به حملات سیستم مردسالاری حکومت که اخیرا زنان کورد را هدف قرار داده‌اند، اشاره کرد.

شورای اجرایی ک.ژ.ک اعلام کرد: این رژیم سراپا خشن و زن‌ستیز خشونت علیه زنان را در همه‌ی زمینه‌ها گسترش می‌دهد.

دولت ترکیه به نقشه‌ی تجاوز به زنان کورد که ریشه‌ای صدها ساله در میان ارگان‌های این دولت دارد، ادامه می‌دهد.

این اعمال با هدف شکستن ارادههی زنان انجام می‌شود. اما با این حملات نمی‌توانند اراده و مقاومت زنان و خلق‌های مقاومت‌گر رانابود کنند.

ک.ژ.ک همچنین اعلام کرد: پس از رخداد تجاوز منطقه‌ی کرجوس، دیگر کسی نمی‌داند وظایف سربازها و پلیس دولت ترکیه چیست. اما برای ما آشکار است که تجاوزات مردهای آ.ک.پ توسط خود رژیم تبهکار اردوغان علیه زنان آزاد کورد در چارچوب جنگ کثیف آنها برنامه‌ریزی شده است. رژیم با این کارها می‌خواهد کرامت و شکوه جامعه‌ی کورد که در سایه‌ی زن آزاد و دارای اراده و تسلیم ناپذیر بدست آمده است را نابود کند.

ک.ژ.ک همچنین تاکید می‌کند: علیه زنان، حملاتی در جریان است که در حقیقت حمله علیه پیشاهنگان آزادی است. همان طور که رهبر آپو گفته است؛ زن میهن، وطن و زندگی است. به همین دلیل رژیم تبهکار اردوغان و باخچلی این حقایق را هدف قرار می‌دهند.

ک.ژ.ک در بخش دیگری از بیانیه‌اش اعلام کرد: رژیم تبهکار مسئول این تجاوزات است و برای این هدف خود را به افراد پست داخل جامعه می‌سپارد. بدون شک در مقابل این حملات جنبش آزادی زنان، متجاوزان را بازخواست خواهد کرد و هیچ متجاوز و جاسوسی از بازخواست نجات نخواهد یافت.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان ک.ژ.ک در پایان تاکید کرد: علیه قتل‌عام زنان، زمان، زمانِ حفاظت از جامعه و زنان است. زنان کارا باید در این کارزار جای گیرند تا بزودی مثلث ظلم، دولت و تبهکاران را در هم بشکنند.